×
HelsinkiMissio käyttää evästeitä varmistaakseen mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt käyttöehdot ja evästeiden käytön. Lue lisää ›
Hyväksy

Hankinnat | HelsinkiMissio

Tarjouspyyntöihin liittyvät lisäkysymykset ja vastaukset niihin

Tarjouspyyntöihin liittyen tuli 4.10.2019 klo 16 mennessä 16 lisäkysymystä.


Tarjouspyyntö HelsinkiMissio ry:n työnohjauspalvelut 2020 henkilöstölle

Hankittava palvelu

Pyydämme kohteliaimmin tarjoustanne HelsinkiMissio ry:n vuoden 2020 työnohjauspalveluista omalle henkilöstölle. Hankinnan kohde on kuvattu liitteessä 1.

Hankintamenettely

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjousta pyydetään STOryn jäseniltä sekä muilta työnohjaajakoulutuksen saaneilta, jotka täyttävät työnohjaajalle asetetut kriteerit, katsovat pystyvänsä toimittamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyt työnohjauspalvelut laadukkaasti ja joilla on mahdollisuus toteuttaa työnohjaus HelsinkiMission tiloissa Albertinkadulla tai työnohjaajan omissa tiloissa Helsingin ydinkeskustan alueella pyydettyinä ajankohtina. Hankinnan arvioitu laajuus on 66 puolentoista tunnin ryhmätyönohjausta ja 150 tunnin yksilötyönohjausta.

Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset

Osatarjoukset ovat mahdollisia. Työnohjaajan edellytetään kuitenkin pystyvän tarjoamaan sekä ryhmä- että yksilötyönohjauksen saman ryhmän osalta. Tarjous on jätettävä vähintään kahden ryhmän osalta. Lisäryhmistä palkitaan hintavertailussa (kts. kohta hintavertailu). B ryhmän osalta sallitaan kielivaatimuksen vuoksi myös erilliset tarjoukset.

Ryhmät ovat:

  1. Nuorten Kriisipiste, ryhmä- ja yksilötyönohjaus
  2. Krisjouren för Unga, ohjattavat puhuvat ruotsia, ryhmä- ja yksilötyönohjaus
  3. Senioripysäkki, ryhmätyönohjaus ja tiimivastaavan yksilötyönohjaus
  4. Yksinäisyystyö, ryhmätyönohjaus
  5. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, ryhmätyönohjaus

Tarjouksen sisältö

Varsinainen tarjousasiakirja/hakemus on vapaamuotoinen ja enintään kaksisivuinen asiakirja, jonka tulee sisältää riittävät tiedot tarjottavan asiantuntijan kelpoisuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin. Hintalomake (liite 2) ja laadunarviointilomake (liite 3) ovat tarjouksen pakollisia liitteitä. Tarjoukseen voi liittää lisäksi ansioluettelon. Muita liitteitä ei huomioida. Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä pl. vain B ryhmän työnohjausta koskevat tarjoukset, jotka voidaan laatia myös ruotsiksi. Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä omia sopimusehtoja voi esittää tarjouksessa. Tarjouksia ei palauteta.

Sopimuskausi

Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuskausi on määräaikainen ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) optiovuosi ajalle 1.1.2021 – 31.12.2021. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optiona varataan myös mahdollisuus lisätyönohjausryhmien ja yksilötyönohjausten tilaamiseen vuoden aikana ilmenevien tarpeiden mukaisesti. Optio ei sido hankintayksikköä ja option käyttämisestä voidaan päättää myös ryhmittäin (A-E). Tämä sopimus ei myöskään velvoita hankintayksikköä muiden kuin tässä sopimuksessa olevien työnohjausten hankintaan ko. palveluntuottajalta.

Palvelutuottajalle asetettavat vaatimukset

Palvelutuottajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Palvelun ja sen toteuttajan on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut laatu- ja muut vaatimukset. Vapaamuotoisessa tarjousasiakirjassa ja sen liitteissä tulee perustella tarjoajan soveltuvuus palvelutuottajaksi, taloudellinen vakavaraisuus, tarjottavien asiantuntijoiden kelpoisuus, tarjottavien palveluiden laatu ja todentaa asiakastyytyväisyys, tarjottavien palveluiden laajuus sekä tarjouspyynnön mukaisuus. Kts. myös kohdat Tarjoajien kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointi sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Tarjouksen pakollisia liitteitä ovat tarjouksen hintalomake (liite 2) ja laadunarviointilomake (liite 3).

Lue lisää:

Tarjoukset tulee toimittaa 14.10.2019 klo 14:00 mennessä.


Tarjouspyyntö HelsinkiMissio ry:n työnohjauspalvelut vapaaehtoisille v. 2020

 

Hankittava palvelu

Pyydämme kohteliaimmin tarjoustanne HelsinkiMissio ry:n vuoden 2020 työnohjauspalveluista toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Hankinnan kohde on kuvattu liitteessä 1.

Hankintamenettely

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjousta pyydetään STOryn jäseniltä sekä muilta työnohjaajakoulutuksen saaneilta, jotka täyttävät työnohjaajalle asetetut kriteerit, katsovat pystyvänsä toimittamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyt työnohjauspalvelut laadukkaasti ja joilla on mahdollisuus toteuttaa työnohjaus HelsinkiMission tiloissa Albertinkadulla pyydettyinä ajankohtina. Hankinnan arvioitu laajuus on 108 puolentoista tunnin ryhmätyönohjausta ja enintään 15 tunnin yksilötyönohjausta.

Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset

Osatarjoukset ovat mahdollisia. Lisäryhmistä palkitaan hintavertailussa (kts. kohta hintavertailu).

Ryhmät ovat:

  1. Senioritoimintaan osallistujat vapaaehtoiset
  2. Nuorten ja perheiden parissa toimivat vapaaehtoiset
  3. Ruotsinkieliset vapaaehtoiset

Tarjouksen sisältö

Varsinainen tarjousasiakirja/hakemus on vapaamuotoinen ja enintään kaksisivuinen asiakirja, jonka tulee sisältää riittävät tiedot tarjottavan asiantuntijan kelpoisuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin. Hintalomake (liite 2) ja laadunarviointilomake (liite 3) ovat tarjouksen pakollisia liitteitä. Tarjoukseen voi liittää lisäksi ansioluettelon. Muita liitteitä ei huomioida. Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä pl. vain C ryhmän työnohjausta koskevat tarjoukset, jotka voidaan laatia myös ruotsiksi. Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä omia sopimusehtoja voi esittää tarjouksessa. Tarjouksia ei palauteta.

Sopimuskausi

Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuskausi on määräaikainen ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) optiovuosi ajalle 1.1.2021 – 31.12.2021. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optiona varataan myös mahdollisuus lisätyönohjausryhmien ja yksilötyönohjausten tilaamiseen vuoden aikana ilmenevien tarpeiden mukaisesti. Optio ei sido hankintayksikköä. Tämä sopimus ei myöskään velvoita hankintayksikköä muiden kuin tässä sopimuksessa olevien työnohjausten hankintaan ko. palveluntuottajalta.

Palvelutuottajalle asetettavat vaatimukset

Palvelutuottajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Palvelun ja sen toteuttajan on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut laatu- ja muut vaatimukset. Vapaamuotoisessa tarjousasiakirjassa ja sen liitteissä tulee perustella tarjoajan soveltuvuus palvelutuottajaksi, taloudellinen vakavaraisuus, tarjottavien asiantuntijoiden kelpoisuus, tarjottavien palveluiden laatu ja todentaa asiakastyytyväisyys, tarjottavien palveluiden laajuus sekä tarjouspyynnön mukaisuus. Kts. myös kohdat Tarjoajien kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointi sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Tarjouksen pakollisia liitteitä ovat tarjouksen hintalomake (liite 2) ja laadunarviointilomake (liite 3).

Lue lisää:

Tarjoukset tulee toimittaa 15.10.2019 klo 12:00 mennessä.