Nuoret lohduttavat toisiaan

Sällskap av en


stödperson


Behöver du stöd i ditt liv? Vill du tala om sådant som är viktigt för dig med en vuxen du kan lita på?

Med en stödperson från HelsingforsMission träffas ni med ett par veckors mellanrum för att prata om hur det går eller göra något trevligt tillsammans. Stödpersonen är en frivillig trygg vuxen, som du kan spendera tid med antingen face-to-face eller på distans.

Vi beaktar dina önskemål vid valet av stödperson

Stödpersonerna är volontärer över 20 år som HelsingforsMission har utbildat och som har sitt eget liv i balans. Hen finns där för dig, men ersätter inte professionell hjälp och är inte en terapeut. Stödpersonen har tystnadsplikt men i en situation som gäller liv eller hälsa har hen skyldighet att informera myndigheterna.

Vi väljer en stödperson enligt dina önskemål. Du kan framföra önskemål till exempel angående stödpersonens hobbyer, kön eller ålder. Stödpersonen är ändå alltid minst fem år äldre än du och har fått utbildning för sin uppgift.

Utöver sällskap kan stödpersonen också ge stöd i till exempel

  • att hitta en hobby
  • att öva på att röra sig självständigt
  • frågor kring självständighet och identitet
  • frågor kring studier och arbete
  • funderingar kring förhållanden, vänskap och familjerelationer
  • funderingar kring sexualitet och könsidentitet

integration och att öva sig på finska eller svenska

Distansstödperson på tråden

Med en distansstödperson kan du utbyta tankar om sådant som är viktigt för dig en gång i veckan i ett halvår om du vill, antingen per telefon eller online. Distandsstödpersonen är en pålitlig volontär som är äldre än du och som du kan tala med om vad som helst. Du kan ansöka om en distansstödperson oberoende av var du bor.

Sateenkaarilippu kädessä Sateenkaarilippu kädessä

Regnbågsstödperson för gemensamma funderingar

Vill du fundera på frågor kring sexualitet eller könsidentitet tillsammans med en trygg vuxen? Behöver du en stödperson i ditt liv?

Våra regnbågsstödpersoner har själva förståelse och erfarenhet av regnbågstematik. Vi beaktar den ungas önskemål angående hens stödperson.

En regnbågsstödperson kan man ha antingen på distans eller i huvudstadsregionen face to face. Berätta när du ansöker om en stödperson om du vill ha en regnbågsstödperson.

Så ansöker du om en stödperson eller distansstödperson

Du kan ansöka om en stödperson om du är 12–29 år och bor i huvudstadsregionen. En distansstödperson kan du ansöka om oberoende av var i Finland du bor om du är 15–29 år. För minderåriga ber vi om samtycke av vårdnadshavaren för ansökan om stödperson. I övrigt är stödrelationen helt och hållet mellan stödpersonen och den unga; stödpersonen berättar inte för vårdnadshavaren om vad den unga säger.

Om du nyligen har jobbat tillsammans med en yrkeshjälpare, till exempel en ungdomshandledare, skolkurator, skolhälsovårdare eller socialhandledare kan du ta upp ditt stödbehov med hen. Yrkespersonen ber om en ansökan att fylla i av oss per e-post: nuortentukihenkilot@helsinkimissio.fi

  1. Boka en telefontid till oss i kalendern nedan, så kartlägger vi tillsammans dina önskemål per telefon. Välj Frivilliga stödpersoner för unga som verksamhetsplats och fyll i dina kontaktuppgifter. Använd bara ditt förnamn till att boka din tid. När bokningen har lyckats får du ett bekräftelsemeddelande. Minderåriga som bokar en telefontid för att ansöka om stödperson ska också ha med sig vårdnadshavaren i samtalet.
  2. Ta det lugnt. Det tar ofta från ett par veckor till ett par månader att hitta en lämplig stödperson.
  3. Efter att en lämplig stödperson har identifierats ordnar en anställd på HelsingforsMission en startträff där vi presenterar båda parterna för varandra.

Man kan utgå ifrån att stödrelationen med en stödperson varar i ett år och att du träffar stödpersonen ungefär två gånger i månaden.

Med en distansstödperson kommer man överens om startträffen på distans. När stödrelationen på sex månader inleds samtalar ni med varandra i en timmes tid en gång i veckan vid utsatt tidpunkt antingen under ett videosamtal, ett telefonsamtal eller via chatt. Ni kan själva avgöra vad som lämpar sig bäst för er.

Tyttö kuulokkeet olkapäillä

”Min stödperson har blivit en äkta vän som jag vågar uppleva vad som helst med.”

Ta kontakt

Corinna Sundholm

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

09 2312 0227, 043 201 3195

Amanda Leppänen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

043 2013189