FIT-koulutukset ammatinharjoittajalle

Ammatinharjoittajan polku 

Ammatinharjoittajien polku alkaa peruskoulutuksella, jonka jälkeen tarjoamme kolme vapaavalintaista kahden tai kolmen tunnin osaamista syventävää lisäkoulutusta. Lisäkoulutukset koostuvat OpenFIT-ohjelman käyttöönoton koulutuksesta, palautekäyrien tulkinnan ja datan analysoinnin koulutuksesta, sekä palautetietoisen ammatillisen kehittymisen koulutuksesta. (Lisätietoa koulutusten sisällöistä ja tavoitteista alla) 

 1. Palautietoisen hoidon peruskoulutus
 2. OpenFIT -ohjelman käyttökoulutus
 3. Palautekäyrien tulkinta ja datan analysointi
 4. Palautetietoinen ammatillinen kehittyminen

Palautetietoisen hoidon peruskoulutus 

Koulutuksen lyhyt kuvaus: Palautetietoisen hoidon peruskoulutus antaa valmiudet luoda toimiva palautekulttuuri asiakkaiden kanssa, ottaa ORS ja SRS mittarit käyttöön asiakastyössä, ymmärtää palautetietoiseen työskentelyyn liittyvät keskeiset tutkimustulokset sekä integroida palautetietoisuus omaan työhön. 

Kesto: Yksi koulutuspäivä (7 tuntia)  

Koulutuksen keskeiset sisällöt: 

 • tärkeimmät palautetietoiseen hoitoon liittyvät tutkimukset 
 • palautetietoinen kulttuuri 
 • ORS- ja SRS-mitta-asteikkojen käyttö ja integrointi asiakastyöhön 

Kenelle: asiakastyön laadun arvioinnista ja kehittämisestä kiinnostuneille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille 

OpenFIT -käyttökoulutus 

Koulutuksen lyhyt kuvaus: OpenFIT on ohjelma, jonka avulla voi kerätä palautetta asiakkailta digitaalisesti, ja joka luo tämän perusteella visuaalisia hoitoennusteita sekä helposti analysoitavaa dataa. Ohjelma tekee mittarien käytön helpoksi ja sujuvaksi sekä työntekijälle, että asiakkaille. Tässä koulutuksessa käydään läpi ohjelman toiminnot, ohjelman käyttäminen asiakastyössä, tulosten ymmärtäminen ja käydään lyhyesti läpi ohjelman raportointijärjestelmää ja sen toimintoja. 

Koulutuksen kesto: 2 h 

Koulutuksen keskeiset sisällöt: 

 • OpenFIT -ohjelman läpikäynti ja käyttöönottotuki 
 • Ohjelman käyttäminen asiakastyössä 
 • Tulosten ymmärtäminen 
 • Raportoinnin lyhyt läpikäynti 

        Kenelle: Palautetietoisen hoidon peruskoulutuksen käynneille 

Palautekäyrien tulkinta ja datan analysointi 

Koulutuksen lyhyt kuvaus: Palautemittareita käytettäessä digitaalisesti asiakkaan hyvinvoinnista ja kokemuksesta yhteistyöstä piirtyy palautekäyriä. Työpajatyyppisessä palautekäyrien tulkinnan ja datan analysoinnin koulutuksessa katsotaan ja tulkitaan yhdessä erityyppisiä käyriä ja osallistujat saavat tukea niiden ymmärtämisessä, jotta tulosten hyöty saadaan mahdollisimman hyvin käytettyä asiakastyössä. 

Koulutuksen kesto: 2 h 

Koulutuksen keskeiset sisällöt:  

 • Palautekäyrien tutkiminen ja ymmärtäminen 
 • Asiakastyöstä kerääntyvien tulosten tulkinta 

Kenelle: Palautetietoisen hoidon parissa työskenteleville ja työnohjaajille, joilla on OpenFIT-ohjelma käytössä.  

Palautetietoinen ammatillinen kehittyminen 

Koulutuksen lyhyt kuvaus: Palautetiedon ammatillisen kehittymisen koulutuksessa sukelletaan syvemmin palautetietoisen työskentelyn perusajatukseen – miten tehdä mahdollisimman laadukasta ja tuloksellista asiakastyötä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koulutuksessa käsitellään palautetiedon käyttämistä oman työn kehittämiseen laajemmin ja miten käyttää kehittymisen tueksi määrätietoista harjoittelua. 

Koulutuksen kesto: 3 h 

Koulutuksen keskeiset sisällöt: 

 • Palautetiedon hyödyntäminen oman työn kehittämiseen 
 • Määrätietoisen harjoittelun käyttö ammatillisen kehittymisen tueksi 

Kenelle: Ammatillisesta kehittymisestä kiinnostuneille palautetietoisen hoidon parissa työskenteleville ja työnohjaajille 

Lisätietoja ja koulutusten tilaukset:

Heidi Nygård-Michelson

heidi.nygard-michelsson@helsinkimissio.fi