×
HelsinkiMissio käyttää evästeitä varmistaakseen mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt käyttöehdot ja evästeiden käytön. Lue lisää ›
Hyväksy

Yksinäisyys uhkaa nuorten hyvinvointia – yhä useampi nuori saa apua HelsinkiMissiosta

HelsinkiMissio rekrytoi ja kouluttaa tänä vuonna 100 uutta tukihenkilöä nuorten avuksi. Uutena palveluna nuoret voivat käsitellä yksinäisyyttään ammattilaisen tuella ja tehtäväkirjan avulla. He saavat edelleen myös matalan kynnyksen keskusteluapua.

HelsinkiMissiossa kehitetty yksinäisyystyö auttaa ihmisiä löytämään itse ratkaisuja yksinäisyytensä lievittämiseen. Nyt tätä apua tarjotaan myös nuorille. Apuna työskentelyssä käytetään tehtäväkirjaa ja tapaamisia ammattilaisen kanssa. Palvelu on tavoittanut nuoria hyvin.

– Joka viides nuori kokee yksinäisyyttä. Haluamme kohdistaa yksinäisyystyötä myös nuoriin ja erityisesti heihin, joilla ei ole elämässään ketään, johon tukeutua ja jotka tarvitsevat laaja-alaista tukea, sanoo HelsinkiMission yksinäisyystyön päällikkö Maria Rakkolainen.

HelsinkiMissiossa nuoret saavat myös matalan kynnyksen keskusteluapua, kun elämä on solmussa ja yksin on vaikea päästä eteenpäin. Palvelu on anonyymiä, apua saa ilman diagnoosia eikä ajanvarausta tarvita. Keskusteluapuun tehokkuutta tuo HelsinkiMission palautetietoinen kohtaamiskulttuuri, jossa apu räätälöidään nuorelle yksilöllisesti jokaisella tapaamisella.

Pidempiaikaista tukea tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt, jotka kulkevat nuoren rinnalla yleensä 1–2 vuotta. Pidempiaikaisen tuen hyödyt ovat selkeät: vapaaehtoistyöntekijän tuen avulla nuoren toimintakyky vahvistuu.

Palautetietoinen kohtaamistyö tuo tulosta

Vuonna 2019 nuoria asiakkaita oli enemmän kuin koskaan. Viime vuoden aikana HelsinkiMissiossa kohdattiin nuoria 6500 kertaa. Työ on tuloksellista. Sen ansiosta lähes kaksi kolmasosaa asiakkaista voi merkittävästi paremmin, heidän hyvinvointinsa on vahvistunut ja jatkopalveluiden tarve on selkeästi pienentynyt.

HelsinkiMissiossa on vuoden 2020 alussa käynnistynyt erillisen rahoituksen turvin nuorten palveluiden kehittämisprojekti. Sen avulla voidaan auttaa yhä useampaa nuorta. Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa tehokas ja vaikuttava matalan kynnyksen apu nuorille osana nuorten palveluja Helsingissä.

HelsinkiMission apu nuorille vuonna 2019:

Nuorten keskusteluapu

  • Vuonna 2019 nuorten keskusteluavusta (Nuorten kriisipiste ja Krisjouren för unga) sai apua 1287 nuorta. Heidät kohdattiin kaikkiaan 4418 kertaa kasvokkain (3772 kohtaamista 2018). Lisäksi nuoria kohdattiin puhelimitse, sähköpostitse ja chatin kautta 557 kertaa.
  • Oikea-aikainen, palautetietoinen työskentely auttaa nuoria. Hyvinvointi lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi 62 % asiakkaista vuonna 2019 ja lisäksi 26 %:lla hyvinvointi pysyi yllä haastavasta elämäntilanteesta huolimatta.
  • Keskeisimmät syyt keskusteluapuun hakeutumiselle olivat psyykkiset oireet, esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja stressi (41 %), ihmissuhdeongelmat, yleisimmin parisuhdeongelmat (24 %) ja elämänhallinnan ongelmat (22 %).
  • Lisäksi tehtiin jalkautuvaa ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä muun muassa oppilaitoksissa, vierailukäynneillä ja tapahtumissa sekäTeatteri Taiminen esitysten yhteydessä. Tässä työssä kohdattiin 5678 nuorta.

Nuorten tukihenkilötoiminta

  • HelsinkiMission kouluttamat vapaaehtoiset tukihenkilöt kohtasivat nuoria noin 1500 kertaa vuonna 2019. Vuoden aikana oli käynnissä noin 100 tukisuhdetta (86 vuonna 2018).
  • Keskeisimmät tulosyyt olivat yksinäisyys sekä keskustelukumppanin ja verkostojen puute. Tukisuhde vähensi yksinäisyyden tunnetta 68 prosentilla asiakkaista.