Vi har redan varit verksamma i Helsingfors i 140 år. Vi känner ensamheten och vet hur den kan besegras.

Bekanta dig med vår intressanta historia

Vi har redan varit verksamma i Helsingfors i 140 år. Vi känner ensamheten och vet hur den kan besegras. HelsingforsMissions verksamhet inledes julen 1883 i Rödbergen, den stadsdel i Helsingfors som då hade det sämsta ryktet. På den tiden hette vår organisation Helsingfors stadsmission och dess uppgift var att hjälpa fattiga och nödställda.

Cecilia Blomqvist syöttää lasta vuonna 1883 Cecilia Blomqvist syöttää lasta vuonna 1883

1883 föreningen grundas

Den nygrundade föreningen hade bara en anställd, den hjälpvilliga och driftiga kvinnan Cecilia Blomqvist (1845–1910). Hon arbetade med mångahanda och utvecklade nya former av hjälparbete. Cecilia blir en av banbrytarna inom socialarbetet i Finland.

1884–1885

Under ett par år inrättas bland annat en bespisning för fattiga, ett hem för arbetarpojkar, ett skyddshem för tidigare fångar och ett daghem för barn. För mammor och flickor ordnas symöten.

1904 Betaniahuset

År 1904 står föreningens hus, Betaniahuset, klart i Rödbergen. Där placeras en bespisning för mindre bemedlade, ett daghem och arbetsstugor för arbetslösa kvinnor och män.

1918–1919 barnhem och dagvård för barn

I Finlands inbördeskrig blir 20 000 barn faderslösa eller föräldralösa. I Helsingfors finns det 900 sådana barn. Den barnhemsverksamhet som föreningen inleder får officiellt tillstånd av Helsingfors stadsfullmäktige. 1919 grundas ett barndaghem, vilket gör det möjligt för mammor att arbeta.

1939–1945 hjälp till krigsoffer

Under vinter- och fortsättningskriget hjälper föreningen Helsingforsbor tillsammans med Finlands folkhjälp. I synnerhet är det än en gång familjer där fadern har stupat som är i behov av hjälp. Kristidens med sin ransonering har också gjort att mindre bemedlade äldre har det svårt.

Talvikisat 1970-luvulla, aikuiset ja lapset juovat mehua mukeista. Talvikisat 1970-luvulla, aikuiset ja lapset juovat mehua mukeista.

1950–1970 lägerverksamhet för barn och åldringar

Efter kriget är Helsingfors fullt av grupper av lekande barn och även andelen åldringar i staden växer. Föreningens verksamhet fokuserar på barn- och åldringsarbete. För barn ordnas sommarläger och för åldringar rekreationsutfärder till Sääksi lägergård.

1993 Krisjouren för unga

På 1990-talet drabbas Finland av en djup recession. Vid den tiden ökar självmorden bland unga. Psykiatriska sjukskötaren Helinä Joenperä föreslår att föreningen ska inrätta en krisjour som hjälper unga. År 1993 öppnar föreningen med stöd från Penningautomatföreningen Krisjouren för unga, som erbjuder unga samtalshjälp med låg tröskel. Det är en helt ny verksamhetsform i Finland och hela Norden.

1995 Resonaari

Musikskolan för personer med specialbehov Resonaari inleder sin verksamhet 1995. I undervisningen används figurnoter, en metod som Kaarlo Uusitalo har utvecklat. Det är en revolutionerande uppfinning som gör det lättare att lära sig spela ett instrument.

2001 Seniorhållplats

Föreningen börjar utveckla terapi i gruppform för seniorer. Det finns ett behov av terapi, eftersom depression är ett allvarligt problem för allt flera äldre. År 2001 inleder den första samtalsgruppen sin verksamhet under rubriken Seniorhållplats.

2005 HelsingforsMission

År 2005 byter föreningen namn till HelsingforsMission. Med det nya namnet breddas verksamhetsområdet igen. Innovativt tar man sig an nya verksamhetsformer och utvecklar frivilligverksamheten. HelsingforsMission är medvetet om att ensamhet är en grundorsak till många samhällsproblem, även fattigdom. Föreningens mission i samhället blir att minska ensamheten.

2006 Aggredi

Personer som begår våldsdåd på gatan är en grupp som inte erbjuds fungerande hjälp. För dem utvecklas en ny arbetsform, Aggredi. Den verksamheten inleds år 2006. Målet med Aggredis arbete är att få kundernas våldsamma beteende att minska eller upphöra.

2012 Rädda generationen

Antalet omhändertagande av barn ökar och väcker oro under 2010-talet. HelsingforsMission vill minska omhändertagandet och drar år 2015 igång projektet Rädda generationen. Volontärer utbildas att bli mentorer för mammor och pappor och erbjuda ensamma barnfamiljer stöd. Ur projektet växer HelsingforsMissions familjetjänster fram.

2017 Ensamhetsarbete

Ensamhet är ett problem för allt fler, i Finland lider redan 400 000 av ensamhet. HelsingforsMissions Ensamhetsarbete strävar efter att hjälpa ensamma att själv hitta vägar att lindra ensamheten. I konceptet används en uppgiftsbok och samtalsträffar med professionella hjälpare.

Ständigt arbete mot ensamhet

HelsingforsMissions arbete fortgår så länge ensamhet finns. Verksamheten utvecklas och utvidgas så att allt fler människor omfattas av vår hjälp. Vi söker nya, innovativa sätt att hjälpa. Sådana är till exempel våra program för att minska ensamhet i arbetslivet och i skolor.

Betydelsen av vår frivilligverksamhet och dess popularitet fortsätter att öka. I takt med att ensamheten ökar har människor ett behov att engagera sig, att göra något och att hjälpa.

 Gemenskapsevenemang som konserter och allsång ökar känslan av delaktighet. År 2021 ordnades 180 gemenskapsevenemang som förde med sig 103 666 möten med människor.

Källa: Ville Jalovaara, Älä jätä ihmistä yksin. HelsinkiMissio 130 vuotta. Kirjapaja 2015.