Efterlämna


mindre


ensamhet


Yksinäinen tyttö puistossa

Testamentsdonationer minskar ensamheten

Genom en testamentsdonation kan du se till att din egendom eller en del av den går till ett ändamål som är viktigt för dig. Genom att donera till HelsingforsMission kan du se till att det finns någon som lyssnar när en ung mår dåligt eller att en förälder får hjälp när vardagen känns övermäktig. Du bidrar också till att en senior som har levt ett värdefullt liv inte blir bortglömd och ensam. Eller till att specialgrupper allt bättre blir delaktiga i vårt samhälle.

I testamentet kan du specificera ditt önskemål om hur du önskar att ditt bidrag ska användas, till exempel att hjälpa unga eller seniorer, eller till vårt arbete för att besegra ensamhet i allmänhet.

I vår testamentsguide hittar du mer information om hur du kan donera till välgörenhet och om vårt hjälparbete. Om du är intresserad av att stödja vår organisation genom ditt testamente, ber vi dig att kontakta oss för att få vidare hjälp och vägledning.

Vill du veta mer? Ta kontakt.

Niina Frösén

Fundraising Manager +358 44 735 5138 niina.frosen@helsinkimissio.fi
Päivi Krogerus

Till HelsingforsMission kan man framföra önskemål om vad man vill att de använder medlen till. Jag uppskattar också att HelsingforsMissions kompisverksamhet omfattar olika grupper i samhället.

Med en testamentsdonation från sin mamma ordnade Päivi Krogerus en Livsglädje-konsert tillsammans med HelsingforsMission.

Vad möjliggör du genom att testamentera till välgörenhet?

Nuori poika hymyilee Nuori poika hymyilee

Unga

Vi erbjuder ungdomar lättillgänglig och avgiftsfri samtalshjälp tillsammans med våra krisarbetare på finska, svenska och engelska. Med ditt bidrag hjälper du oss också att utbilda nya volontärkompisar som unga spenderar tid med och som de kan tala med om sådant som är viktigt för dem. Ofta blir kompisrelationerna äkta vänskapsrelationer som varar länge.

Tukihenkilö ja seniori kävelyllä Tukihenkilö ja seniori kävelyllä

Seniorer

Med ditt bidrag hjälper du vår organisation att utbilda nya volontärer som ger seniorer hjälp och stöd i vardagen. Du hjälper oss att utveckla vår yrkeshjälpande Seniorhållplats-verksamhet och vår Morgonörat-telefontjänst, som seniorer kan ringa till varje morgon året om.

Isä ja poika puistossa Isä ja poika puistossa

Barnfamiljer

Med ditt bidrag kan vi utbilda fler familjekompisar för huvudstadsregionens barnfamiljer som saknar vardagshjälpare i sin närmiljö. Med din hjälp kan vi också erbjuda familjer gratis samtalshjälp tillsammans med våra anställda inom kris- och samtalshjälpen. Dessutom ger utbildade familjekompisar ett värdefullt stöd till familjer som kommer till Nya barnsjukhuset.

Tytöt soittimien kanssa Tytöt soittimien kanssa

Specialgrupper

Musikskolan Resonaari ger personer med funktionsnedsättning och andra specialgrupper möjligheten att uppleva musikens glädje. I Resonaari får alla möjlighet att lära sig och samtidigtsamtidigt inkluderas elever med specialbehov i en gemenskap där ingen försummas eller lämnas ensam. Med ditt bidrag får allt fler personer med specialbehov mucisera.

Tyttö kuulokkeet kaulalla

Visste du

att det ett par gånger under vår långa historia har varit testamenterade medel som har säkerställt att vårt arbete kan fortsätta? Som en allmännyttig organisation betalar vi ingen arvsskatt på egendomen, utan medlen används i sin helhet till vårt arbete för att besegra ensamhet.

Betydande testamenterade gåvor, stordonationer och aktiedonationer styrs till HelsingforsMissions ensamhetsfond som grundades år 2021, så att vi kan använda medlen mer strategiskt och över en längre tidsperiod.

FAQ: Ofta ställda frågor

Jodå, man kan man skriva ett testamente själv. Ett testamente måste göras upp skriftligt och det bör undertecknas i närvaro av två ojäviga vittnen. Vi rekommenderar ändå att man använder sig av juridisk expertis.

Ett testamente kan gälla vilken egendom som helst, till exempel deponerade medel, fastigheter eller värdepapper.

Genom att skriva ett testamente ger du anvisningar om hur du vill att din egendom ska fördelas och användas. Ett testamente ser till att det blir som du vill. Genom ett testamente kan du också ge din egendom eller en del av den till välgörenhet. 

Om du vill testamentera något till HelsingforsMission kan du i ditt testamente uttrycka din vilja om hur du vill att din donation används i HelsingforsMissions arbete mot ensamhet eller till exempel uppge att du i första hand vill att medlen ska användas till att hjälpa unga eller seniorer. Om du i ditt testamente vill ge ett bidrag till vår organisation kan vi om du så önskar rekommendera juridiska experter som absolut konfidentiellt hjälper dig att göra upp ditt testamente.

Man kan skriva sitt testamente vid vilken ålder som helst och man kan ändra på det under livets lopp om och när ens situation förändras.

Du kan ändra på ditt testamente eller återkalla det när som helst, men ändringar och tillägg måste göras enligt formalia för testamenten. Det är bara det nyaste testamentet som är giltigt.

Allmännyttiga organisationer som HelsingforsMission behöver inte betala arvsskatt på det som testamenteras till dem.

HelsingforsMissions arbete för att hjälpa ensamma skulle inte vara möjligt utan bidrag. Både små och stora donationer är av stor betydelse för vårt arbete – och för de människor som får hjälp – eftersom ungefär en tredjedel av vår verksamhet finansieras med donationer från hjälpvilliga personer. Genom att stödja HelsingforsMissions arbete kan du vara säker på att ditt bidrag används effektivt. Som ett tecken på det har antalet människor som vår organisation hjälper vuxit år efter år.