Berätta om dina


bekymmer


för oss


Är det något som tynger dig? Känns motgångar oöverkomliga? Vill du ha handledning och rådgivning? Vill du tala konfidentiellt med en krisarbetare?

Ofta hjälper det att tala med någon. Med våra yrkeshjälpare kan du tala om vad som helst som är viktigt för dig, till exempel en svår livssituation eller problem i relationer. Att prata kan också hjälpa om du känner dig ensam.

Tveka inte att ta kontakt, vi finns här för dig.

Nuori tyttö katsoo kameraan

Handledning och rådgivning av Krisjouren för unga

Ta kontakt med Krisjouren för unga om du har bekymmer och du vill ha konfidentiellt samtalsstöd för dig själv eller tillsammans med din partner. Det räcker att du tar kontakt med oss, vid behov hjälper vi dig att komma vidare.

Du behöver ingen remiss eller diagnos, du behöver inte bo i Helsingfors och om du vill kan du vara anonym i kontakterna med oss. Med våra yrkeshjälpare kan du tala om vad som helst som är viktigt i ditt liv, en kris eller oro kring hur du eller en närstående mår, eller om ensamhet. Avsikten med våra träffar är att öka och upprätthålla välbefinnande samt att förebygga upplevelsen av att bli ensam i utmanande livssituationer.

Under den första kontakten kartlägger vi din situation tillsammans med dig och diskuterar vad du vill få ut av samtalshjälpen. Den första kontakten sker per telefon och efter det är det möjligt att få samtalshjälp 1–5 gånger. Tillsammans formulerar vi ett mål för samtalen som bygger på dina utgångspunkter och önskemål. Om den hjälp vi kan ge dig inte är tillräcklig funderar vi tillsammans hurdana tjänster du skulle ha mest nytta av och vilken väg framåt som skulle vara bra.

We also offer councelling in English.

Teini-ikäinen poika istuu yksin koripallokentän reunalla nurmella.

På kort tid fick jag verktyg att bearbeta det som händer i mitt liv och redan det att jag fick säga vissa saker högt var jätteviktigt.

Boka en telefontid

Boka en telefontid med en krisarbetare i webbkalendern nedan. Krisarbetaren ringer upp dig. Använd bara ditt förnamn till att boka din tid. När bokningen har lyckats får du ett bekräftelsemeddelande.

OBS! Fram till 5.8 bokar du samtalsstödstid via den finska bokningsservicen som betjänar dig på finska eller engelska. Samtalsstödet erbjuds på svenska, så meddela krisarbetaren du pratar med att du vill ha servicen på svenska. Den finska servicen hittar du genom att trycka på Sv uppe i högra hörnet.

Om du inte kan delta i träffen ska du annullera din tid 24 timmar före träffen genom att använda den länk som finns i bekräftelsemeddelandet.

Om du har en vårdkontakt för din psykiska hälsa uppmanar vi dig att i första hand ta kontakt den vägen. De tjänster som Krisjouren för unga erbjuder är inte sjukvård. Ta kontakt med sjukvårdens jour i akuta krissituationer. I nödsituationer ska du alltid ringa 112. Samarbetspartners och andra närstående som är oroade över ungdomar kan be att vi tar kontakt genom att fylla i den här blanketten.

Raitapaitainen henkilö heijastuu ikkunaan Raitapaitainen henkilö heijastuu ikkunaan

Ensamhet – en hjälpbok

Lider du av ensamhet och skulle vilja påverka din situation? Att tala med någon om hur du har det kan vara ett viktigt steg för att skapa förändring. Vid Krisjouren för unga kan du få samtalsstöd för ensamhet. Inom samtalsstödet för ensamhet får du bland annat bearbeta upplevelser av ensamhet, känna igen negativa tankemönster orsakade av ensamhet och tillsammans med din krisarbetare fundera på vilka just dina behov är i relation till andra. I samtalsstödet för ensamhet får du även hjälp av en självhjälpsbok parallellt med samtalsstödet.