Helsingfors-


Mission


– ingen blir


lämnad ensam


Ensamhet finns överallt. Ensamhet påverkas inte av kön, ställning, ålder eller läggning. Var och en kan möta ensamhet i något skede av sitt liv – kanske en gång eller flera gånger, ibland mer och ibland mindre.

HelsingforsMission arbetar för att ensamhet en dag inte ska finnas. Det kan vi ändå inte göra på egen hand, utan till det behövs allas insats. Bli en av oss – tillsammans besegrar vi ensamheten.

Tillsammans besegrar vi ensamheten

HelsingforsMission är en politiskt och religiöst obunden organisation inom socialsektorn. Vårt uppdrag är att minska ensamheten och öka välbefinnandet. Vi har varit verksamma i 140 år. Vi känner ensamheten och vet hur den kan besegras.

Vi engagerar närmare hundra professionella och ett tusental volontärer. Vi möter, stöder och hjälper årligen tiotusentals människor. Vi erbjuder tjänster som lindrar ensamhet på riksnivå tillsammans med möjligheten att delta som volontär och möta andra människor.

Vi bjuder in alla till gärningar för att bekämpa ensamhet. Vårt mål är att ingen blir lämnad ensam.

Seniorit halaamassa

Nästan hälften av finländarna känner sig eller har åtminstone någon gång känt sig ensamma. Fjorton procent upplever ständigt eller ganska ofta ensamhet. Utdragen ensamhet försämrar välbefinnandet och hälsan permanent.

Vår mission

  • Vi minskar ensamheten.
  • Vi ökar välbefinnandet.
  • Vi möter med medkänsla.

Vår vision

  • Ingen blir lämnad ensam.

Våra värderingar

Våra värderingar är att vi utgår från människan med expertis, respekt och nyfikenhet. Vår gemensamma värdegrund syns i allt vi gör:

  • Vi möter människor på det sätt som passar dem och med utgångspunkt i deras behov.
  • Vårt arbete bygger på den information vi får av våra kunder och utnyttjar kunskap som bygger på forskning.
  • Vi agerar rättvist, jämlikt och etiskt, med respekt för både våra kunder och varandra.
  • Vi har ett modigt grepp i vårt arbete; vi utvecklar det vi gör och tar i bruk nya metoder.