HelsingforsMission

Tillsammans besegrar vi ensamheten

HelsingforsMission är en organisation inom socialsektorn som manar finländarna att kämpa för de bortglömda i samhället – mot ensamheten.

I drygt 130 år har vi bekämpat fattigdom. Under den här tiden har fattigdomen hela tiden bytt skepnad. Vår verksamhet har kontinuerligt utvecklats och anpassats för att bemöta de föränderliga behoven.

Dagens mission är att söka, finna och hjälpa ensamma stadsbor.

Ensamhet drabbar alla ålders- och socialgrupper och är därför ett större problem än ekonomisk fattigdom. Ensamhet är orsak till svårlösta problem i samhället, sådana som barns illamående, depression, arbetsoförmåga och åldringars självmord.

Inför problem som dessa står samhällets officiella stödnätverk maktlösa. Det finns ingen myndighet  där medborgare kan söka hjälp mot ensamhet. Det enda som hjälper är en annan människa.

Därför finns det i dag, kanske mera än någonsin tidigare i Finlands historia, behov av en medborgarverksmahet. Det är detta som  är HelsingforsMissions centrala uppgift. Vi skapar sätt att hjälpa människor bort från ensamhet, till gemenskap.

Välkommen med!