Ge en donation


mot ensamhet


Yksinäinen nuori puistossa

Hjälp dem som blivit ensamma genom att ge ett bidrag

Var tionde finländare lider av skadlig ensamhet. Ändå är det svårt att tala om ensamhet eller att medge att man är ensam. Forskning visar att känslan av att vara utanför är lika smärtsam som fysisk smärta.

Vårt uppdrag inom HelsingforsMission är att ensamhet en dag inte ska finnas. Tack vare våra givare blir mer än 60 000 möten med hjälpbehövande möjliga varje år.

Även i dag finns det många som har blivit ensamma och saknar en vän. Hjälp tillsammans med oss och ge ett bidrag.

Vanhus ulkona katsoo kameraan

Hjälpen från Jali och de andra frivilliga hjälparna har varit oersättlig. Utan dem skulle jag inte klara mig.

En senior som har fått hjälp

Vad möjliggör donationer?

Nuori poika hymyilee Nuori poika hymyilee

Unga

Vi erbjuder unga lättillgänglig och avgiftsfri yrkeshjälp. Vi ger unga i åldern 12-29 år samtals- och krishjälp på finska, svenska och engelska. Genom oss kan en ung människa också få en utbildad stödperson för minst ett år. Ofta blir stödpersonen en viktig vän.

Seniorit iloitsevat yhdessä Seniorit iloitsevat yhdessä

Äldre människor

Vi utbildar stödpersoner att vara stöd för äldre och också engångshjälpare i vardagen. Vår Seniorhållplats är verksamhet som ger åldersgruppen 65+ avgiftsfri hjälp med sådant som tynger sinnet – professionellt ledda terapeutiska samtalsgrupper finns på flera orter. Vår Aamukorva-telefon (Morgonöret) betjänar seniorer under årets alla morgnar.

Isä ja poika puistossa Isä ja poika puistossa

Barnfamiljer

Vi ordnar stöd till barnfamiljer som inte har vardagshjälpare i sin närhet genom familjementorer som vi utbildar. Vi erbjuder också familjer avgiftsfri samtalshjälp med våra professionella kris- och samtalshjälpare. Våra Perhekaveri-familjekompisar hjälper familjer som kommer till Nya barnsjukhuset så att sjukhusbesöket ska gå så smidigt som möjligt.

Tytöt soittimien kanssa Tytöt soittimien kanssa

Särskilda behov

Musikskolan Resonaari är en unik föregångare som är ansedd såväl i Finland som internationellt. Den gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar och andra med utmaningar i inlärningen att få uppleva musicerandets glädje och ökar välbefinnande och delaktighet bland personer med särskilda behov.

Så här hjälper donationer

Nedan några exempelsummor som visar hur ditt bidrag hjälper behövande.

Tukihenkilö ja seniori kävelyllä

25 €

Donationen möjliggör att en ensam äldre människa får hjälp av en stödperson som vi har utbildat.

Isä ja lapset sekä tukihenkilö

40 €

Donationen möjliggör att en behövande barnfamilj får stöd av en familjementor som vi har utbildat.

Nuori tyttö keskustelemassa

80 €

Donationen möjliggör att en ung människa får träffa en av våra professionella krisarbetare. För den unga är vår hjälp gratis.

Visste du det?

Via appen MobilePay kan du göra en anonym donation direkt till numret 81358 eller till vårt konto FI68 5008 5320 0123 05.
Yksinäinen nuori nainen

Bli månadsgivare

Alltför många av oss har ingen nära människa att dela sitt liv med. Som månadsgivare bidrar du regelbundet till att allt fler unga, äldre, barnfamiljer och personer med särskilda behov ska få hjälp mot sin ensamhet.

Din hjälp behövs – gör en donation

Andra sätt att hjälpa

Testamentsdonation

Bli voluntär

Penninginsamlingstillståndet har beviljats av Polisstyrelsen/Lotteriförvaltningen, RA/2021/1597, beviljat 25.11.2021. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2022 i hela Finland utom Åland. De insamlade medlen används för HelsingforsMissions verksamhet och arbete för att minska ensamhet.