Ge en donation


mot ensamhet


Yksinäinen ikäihminen

Hjälp dem som blivit ensamma genom att ge ett bidrag

Var tionde finländare lider av skadlig ensamhet. Ändå är det svårt att tala om ensamhet eller att medge att man är ensam. Forskning visar att känslan av att vara utanför är lika smärtsam som fysisk smärta.

Vårt uppdrag inom HelsingforsMission är att ensamhet en dag inte ska finnas. Tack vare våra givare blir mer än 60 000 möten med hjälpbehövande möjliga varje år.

Även i dag finns det många som har blivit ensamma och saknar en vän. Hjälp tillsammans med oss och ge ett bidrag.

Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som hjälper människor som lider av ensamhet i hela Finland.

Så här hjälper donationer

Nedan följer några exempel på hur din donation kan hjälpa.

Vapaaehtoinen ja seniori kävelyllä

25 €

donation möjliggör sällskap och promenader för äldre som annars inte skulle kunna lämna sina hem. Tusentals äldre lever under långa perioder i ensamhet, instängda hemma.

Yksinäinen lapsi

40 €

donation möjliggör hjälp för en barnfamilj i behov av stöd och hjälp av en volontär. Stöd kan vara samtal med föräldern, delande av bekymmer, gemensamma aktiviteter och hjälp i hemmet.

Nuori tyttö keskustelemassa

80 €

donation möjliggör du att en ungdom i behov av hjälp får kris- och samtalsstöd av våra professionella rådgivare. Vårt stöd är kostnadsfritt för unga.

Visste du att

du kan donera anonymt via MobilePay-applikationen till numret 81358 eller till vårt konto FI68 5008 5320 0123 05?
Seniori puistossa

Hjälpen från Jali och de andra frivilliga hjälparna har varit oersättlig. Utan dem skulle jag inte klara mig.

En senior som har fått hjälp
Nuori portaikossa

En ensam ungdom har något att säga till alla oss vuxna

”Det känns som om man är ensam i världen och att ingen bryr sig. Det finns ingen att prata med och dela sitt liv med.” – Flicka, 20 år gammal

Den här eleven besvarade på School to Belong-enkäten och lider av långvarig ensamhet – precis som en av sex unga. Ensamhet skuggar deras framtidsutsikter.

Krisjouren för unga erbjuder kostnadsfritt kris- och samtalshjälp för unga. Förra året bemötte vi 1 288 unga 5 028 gånger och uppfyllde totalt 5 028 träffar med rådgivning och krisstöd.

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till lahjoitus@helsinkimissio.fi eller ring vardagar kl 9–12 numret 09 2312 0300.

Din hjälp behövs – ge en donation

Andra sätt att hjälpa

Testamentsdonation

Stordonation

Starta en bemärkelsedagsinsamling

Penninginsamlingstillståndet har beviljats av Polisstyrelsen/Lotteriförvaltningen, RA/2021/1597, beviljat 25.11.2021. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2022 i hela Finland utom Åland. De insamlade medlen används för HelsingforsMissions verksamhet och arbete för att minska ensamhet.