Ge en donation


mot ensamhet


Tyttö kuulokkeet olkapäillä

Hjälp dem som blivit ensamma genom att ge ett bidrag

Var tionde finländare lider av skadlig ensamhet. Ändå är det svårt att tala om ensamhet eller att medge att man är ensam. Forskning visar att känslan av att vara utanför är lika smärtsam som fysisk smärta.

Vårt uppdrag inom HelsingforsMission är att ensamhet en dag inte ska finnas. Tack vare våra givare blir mer än 60 000 möten med hjälpbehövande möjliga varje år.

Även i dag finns det många som har blivit ensamma och saknar en vän. Hjälp tillsammans med oss och ge ett bidrag.

Din donation möjliggör 30 tjänster för att minska ensamhet.

Genom att donera möjliggör du bland annat en seniorkompis, familjekompis, krishjälp för unga och 27 andra tjänster.

Yksinäinen seniori ulkona

25 €

donation möjliggör sällskap och promenader för äldre som annars inte skulle kunna lämna sina hem. Tusentals äldre lever under långa perioder i ensamhet, instängda hemma.

Lapsi leikkipuistossa

40 €

donation möjliggör hjälp för en barnfamilj i behov av stöd och hjälp av en volontär. Stöd kan vara samtal med föräldern, delande av bekymmer, gemensamma aktiviteter och hjälp i hemmet.

Surullinen nuori portaikossa

80 €

donation möjliggör du att en ungdom i behov av hjälp får kris- och samtalsstöd av våra professionella rådgivare. Vårt stöd är kostnadsfritt för unga.

Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som hjälper människor som lider av ensamhet i hela Finland.

Seniori puistossa

Hjälpen från Jali och de andra frivilliga hjälparna har varit oersättlig. Utan dem skulle jag inte klara mig.

En senior som har fått hjälp

Visste du att

du kan donera anonymt via MobilePay-applikationen till numret 81358 eller till vårt konto FI68 5008 5320 0123 05?

Din hjälp behövs – ge en donation

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till lahjoitus@helsinkimissio.fi eller ring vardagar kl 9–12 numret 09 2312 0300.

Andra sätt att hjälpa

Testamentsdonation

Stordonation

Starta en bemärkelsedagsinsamling

Penninginsamlingstillståndet har beviljats av Polisstyrelsen/Lotteriförvaltningen, RA/2021/1597, beviljat 25.11.2021. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2022 i hela Finland utom Åland. De insamlade medlen används för HelsingforsMissions verksamhet och arbete för att minska ensamhet.