Hjälp och stöd till seniorer

Känner du dig ensam? Har du ett behov av yrkeshjälp eller stöd av en volontär? Våra professionella hjälpare och volontärer är redo att hjälpa och lyssna på dig antingen ansikte mot ansikte eller på distans. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt. Vi finns till för dig.

Yksinäinen vanhempi nainen katsoo ikkunasta

Seniorhållplatsens tjänster

Seniorhållplatsens tjänster är avsedda för personer över 65 år. Även personer över 60 år som antingen är pensionerade eller arbetslösa kan söka sig till Seniorhållplatsens samtalsgrupper. Alla våra tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

” Det här är första gången i mitt liv som jag har kunnat tala med någon om mitt svåra liv. Det känns att jag är accepterad sådan som jag är i den här gruppen.”

Medlem i en Seniorhållplats-grupp, 68