En stordonation


möjliggör


stora saker


Hjälp dem som blivit ensamma

Som storgivare spelar du en viktig roll i hjälpandet av ensamma unga, seniorer, barnfamiljer och specialgrupper. Vi diskuterar gärna om vårt arbete, våra projekt och möjligheter för riktad hjälp med våra givare. Vi ordnar expertmöten för givarna för att ge en djupare förståelse om vad vi gör och möjligheten att delta i diskussioner med våra experter. Vi rapporterar resultaten av vårt arbete och hur bidraget används enligt överenskommelse.

Stordonationen kan ges via vår webbsida, som gåvobrev, aktiedonation eller direkt till vårt konto Helsingfors OP Bank FI68 5008 5320 0123 05.

Vill du veta mera? Ta kontakt.

Niina Frösén

Fundraising Manager +358 44 735 5138 niina.frosen@helsinkimissio.fi
Hymyilevä seniori

Kompis för ensamma i redan 140 år

Vi på HelsingforsMission har varit på kompisens sida sedan år 1883. Redan då – 140 år sedan – var det självklart för grundaren Cecilia Blomqvist att varje människa är värd att hjälpa oavsett bakgrund.

Nuori tyttö katsoo kameraan

Det var befriande att dela med sig av jobbiga saker i livet och prata om sådant man aldrig tidigare delat med någon annan.

Ung som fått hjälp
Nuori poika hymyilee

Varje euro som investeras i unga betalar sig tillbaka redan under samma år

HelsingforsMissions ungdomstjänsters påverkan undersöktes genom en SROI-utvärdering (Social Return On Investment). Resultaten visade att varje euro som investerades i verksamheten återbetalades i form av olika sociala fördelar redan under samma år – och nästan fördubblat.

Den beräknade nyttan bestod av alternativkostnader som skulle ha uppstått för den offentliga hälsovården om HelsingforsMissions verksamhet för unga inte hade funnits.

Din hjälp behövs – ge en donation

Så här hjälper donationerna

Varenda donation är oerhört viktig för oss. Nedan är några exempel på vad donationerna kan åstadkomma.

Tukihenkilö ja seniori kävelyllä

500 €

Donationen möjliggör att 20 seniorer får sällskap i utomhusaktiviteter. För tillfället spenderar tusentals seniorer långa perioder ensamma inomhus.

Isä ja lapset sekä tukihenkilö

3 000 €

Donationen möjliggör att 75 familjer i behov av hjälp får stöd av en familjementor som vi har utbildat. En bättre framtid för barn säkras genom små handlingar.

Nuori tyttö keskustelemassa

12 000 €

Donationen möjliggör att 30 unga får fem stycken samtalsmöten med våra krisarbetare. Hjälpen är av stor betydelse, eftersom allt fler unga mår psykiskt dåligt. Hjälpen för unga är kostnadsfri.

Yksinäinen seniori ulkona

Ensamhetsfonden

HelsingforsMissions ensamhetsfond grundades år 2021. Fondens syfte är att möjliggöra långsiktigt och systematiskt arbete för att minska ensamhet. Vi riktar alltid stora donationer till ensamhetsfonden, såsom betydande testamentsdonationer och aktiedonationer, om inte givaren själv önskar något annat.

Isä ja poika isän harteilla

Att donera aktier är enkelt och skattefritt

Genom att donera aktier eller andra värdepapper kan du förändra många ensamma människors liv. Som givare betalar du ingen skatt på aktiedonationen, även om du köpt aktierna till ett lägre värde än det nuvarande värdet. HelsingforsMission är en allmännyttig organisation och betalar inte skatt på donationen, utan hela beloppet används för vårt arbete – att minska ensamheten.

Så här donerar du aktier

1. Givaren av aktierna fyller i ett gåvobrev

 I gåvobrevet ska givarens och gåvotagarens uppgifter (namn, personbeteckning, nummer på värdeandelskontot), de donerade värdepappren och deras antal, datum samt underskrifter framstå.

2. Gåvobrevet skickas till banken

Det är bra att upprätta gåvobrevet i tre exemplar: en till givaren, en till gåvotagaren och en till finansinstitutet. Efter givarens och gåvotagarens underskrifter skickar givaren gåvobrevet vidare till banken.

3. Banken tar hand om överföringarna

Efter att gåvobrevet har skickats tar banken hand om de nödvändiga överföringarna, och HelsingforsMission som mottagare bekräftar omedelbart överföringen av aktierna.