Professionell hjälp och verktyg för att minska ensamhet

Vi erbjuder kostnadsfri samtalshjälp med yrkeshjälpare för unga vuxna i åldern 18–29 år där vi erbjuder stöd och verktyg för att hantera och lindra känslor av ensamhet. I samtalsträffarna ingår en självhjälpguide med övningar som utförs individuellt mellan träffarna.

Känner du dig utanför?

Upplever du att dina relationer är ytliga och avlägsna? Har du svårt att prata om personliga ärenden med andra? Känner du dig obekväm i sociala situationer? Känner du dig ensam trots att du har människor omkring dig? Saknar du meningsfulla relationer i ditt liv?

Om du svarade ja på någon av frågorna ovan kan vara det vara tecken på ensamhet, vilket kan förekomma på varierande sätt i olika livsskeden. Genom HelsingforsMissions ensamhetsprogram får du de rätta verktygen för att hantera upplevelser av ensamhet.

Träffarna lämpar sig för unga vuxna i åldern 18–29 år som känner sig ensamma och som är intresserade av att utforska ensamhet samt dess påverkan på känslor och beteendemönster. Målet med träffarna är att förstå och lindra den egna upplevelsen av ensamhet. Programmet omfattar fem samtalsträffar med en yrkeshjälpare och självständigt arbete med en självhjälpsguide mellan träffarna.

Boka en telefontid

Boka en telefontid till samtalshjälpen i webbkalendern nedan. Välj samtalstid till ensamhetsprogrammet och därefter den tidpunkt som passar dig och fyll i dina kontaktuppgifter. När bokningen har lyckats får du ett bekräftelsemeddelande. Om du inte kan delta i träffen kan du annullera din tid 24 timmar före träffen genom att använda den länk som finns i bekräftelsemeddelandet.

Jag samlade mod för att söka mig till andra människors sällskap. Jag insåg att det är viktigt att bjuda på mig själv för att få något tillbaka. ”


Ensamhet – en självhjälpguide

Vill du självständigt minska på känslor av ensamhet? Ensamhet-självhjälpguiden passar alla som vill stanna upp och utforska tankar, känslor och beteendemönster som är kopplade till ensamhet.

Med hjälp av guiden kan du upptäcka nya perspektiv på dina relationer samt olika sätt att lindra ensamhet.

Vad är ensamhet?

Var tionde finländare lider av skadlig ensamhet. Ensamhet är mera vanligt bland unga – kring 14 % av grundskole- och andra stadiets studerande och en fjärdedel av högskolestuderande upplever ensamhet. Ensamhet är även en av de största hälsoriskerna för seniorer. Men ensamheten går att påverka. Följ med oss och lär dig mer!