Volontärer som hjälper seniorer

Den tid du ger är viktig för seniorer som är i behov av stöd och någon att prata med. Du kan ställa upp flexibelt som engångshjälpare eller förbinda dig för en mer långvarig stödrelation. Det finns många sätt att vara volontär!
Bli en volontär redan i dag!

Att vara volontär inom HelsingforsMission

Som volontär för seniorer blir du en del av HelsingforsMissions volontärgemenskap. Vi erbjuder fortbildning och våra koordinatorer stöder volontärerna i volontärverksamheten. Dessutom ordnar vi trevliga rekreations-tillfällen för våra volontärer!

Alla som ställer upp som volontärer och deltar i verksamheten har tystnadsplikt.