Lär dig


medkänsla


i grupp


I en grupp kan du få kraft att hantera olika livssituationer. I Jag räcker till-gruppen lär du dig genom övningar och diskussion ett mer medkännande sätt att förhålla dig till dig själv.

Kom med i en Jag räcker till-grupp

Jag räcker till-grupperna är konfidentiella kamratstödsgrupper för personer i åldern 18–29. Grupperna leds av en yrkeshjälpare. Ett sätt att bearbeta din livssituation är att tala om den i grupp. Att höra om andra deltagares erfarenheter och känslor kan hjälpa dig att förstå din egen situation bättre. En grupp kan ofta också erbjuda igenkänningsupplevelser och stöd i förändring.

Krisjouren för ungas Jag räcker till-gruppverksamhet är riktad till dig som vill stanna upp och ta en titt på dig själv och din situation tillsammans med de andra medlemmarna i gruppen. Jag räcker till-grupperna tar tag i teman med anknytning till otillräcklighet. Grupperna har som mål att öka deltagarnas självförståelse och stärka självmedkänslan. I grupperna övar man sig genom olika uppgifter, övningar och samtal att ta till sig ett mer medkännande sätt att förhålla sig till sig själv.

Nästa grupp börjar onsdagen den 7.2.2024. Gruppen träffas varje onsdag kl. 15.30–17.30, sex gånger fram till den 20.3 (paus under sportlovsveckan, vecka 8). Platsen är Albertsgatan 33 i Helsingfors centrum.

Boka en telefontid med en krisarbetare online om du är intresserad av gruppverksamheten. Välj den tidpunkt som passar dig och fyll i dina kontaktuppgifter.

”I gruppen blir det ett äkta möte med ledare och gruppmedlemmar som bryr sig. Man blir hörd och till och med accepterad trots sina egna problem och brister.”

Jag räcker till – en guide till självmedkänsla

Jag räcker till-handboken ger dig verktyg för att vara snällare med dig själv. Du kan läsa guiden på skärmen eller skriva ut den på papper avgiftsfritt.