Stärk ditt


välmående


Seniorhållplatsen erbjuder terapeutiska samtalsgrupper med yrkeskunnig ledning för personer över 65. Målet är att stöda psykiskt välbefinnande och minska ensamhet. I gruppen kan du få stöd och hitta nya sätt att se på ditt liv.

Samtalshjälp från Seniorhållplatsen

I Seniorhållplats-gruppen kan du tala om smärtpunkter i ditt liv, om glädjeämnen och sorger och få höra andras berättelser. Att tala och få kamratstöd hjälper mot ångest och upplevelser av ensamhet. Man kan också söka sig till grupperna om man är över 60 och antingen pensionerad eller arbetslös.

Till Seniorhållplats-grupperna kommer man via en intervju. Grupperna samlas 15 gånger 1,5 timme i veckan. I varje grupp deltar 5–8 personer samt den professionella ledaren. En del av grupperna genomförs på distans och då är det möjligt att delta oberoende av var i Finland man bor.

Seniorhållplatsen erbjuder också:

  • 1–5 gånger individuell samtalshjälp med en professionell hjälpare. Att tala med en professionell hjälpare kan göra din livssituation klarare och underlätta din tillvaro.
  • ensamhetsarbete där man tillsammans med en professionell hjälpare tar itu med och bearbetar sina egna ensamhetsupplevelser med hjälp av en arbetsbok.

Du kan delta i gruppsamtal, individuell samtalshjälp och ensamhetsarbetet både i HelsingforsMissions utrymmen eller på distans runt om i Finland.

Gruppträffarna har varit ett effektivt sätt att lära sig om sig själv och andra. Ömsesidig interaktion och att bli hörd och förstådd har varit viktigt.”

Kvinna, 69, medlem i en Seniorhållplats-grupp

Anmälan till höstens grupper är nu öppen

Ansök med formuläret nedan. Du kan också ta kontakt per e-post, seniorhallplats@helsinkimissio.fi eller per telefon, tfn 09 2312 0267. Vi tar kontakt med dig när du har ringt kontakttelefonen.

Sök till Seniorhållplatsen

Seniorhållplats-gruppernas ledare vid HelsingforsMission

Ona Robson, Seniorhållplats-gruppledare (finska), teamansvarig
ona.robson@helsinkimissio.fi
tfn 045 870 46 78

Melanie Shametaj
Seniorhållplats-gruppledare (finska)
melanie.shametaj@helsinkimissio.fi
p. 045 341 0509

Sari Korhonen, Seniorhållplats-gruppledare (finska)
sari.korhonen@helsinkimissio.fi
tfn 045 875 78 72

Tamara Bergkvist
Seniorhållplats-gruppledare (finska)
tamara.bergkvist@helsinkimissio.fi
tfn 045 881 97 43

Emma Lunabba, Seniorhållplats-gruppledare (svenska)
emma.lunabba@helsinkimissio.fi
tfn 044 712 93 72