Vår verksamhet


Våra volontärer och yrkeshjälpare stöder och hjälper unga, vuxna, familjer och seniorer på många olika sätt. Vår volontärverksamhet erbjuder olika sätt att engagera sig, påverka och hjälpa. All vår hjälp är konfidentiell och avgiftsfri.

Vi i HelsingforsMission lämnar ingen ensam. Våra kunniga anställda, engagerade volontärer och våra samarbetsparter – privata givare, företag, stiftelser – gör vårt arbete möjligt.

Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää

Unga

Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp för unga i åldern 12–29, vuxna, par och ungas familjer. Tillsammans med en yrkeshjälpare kan den unga tala om vad som helst.

Unga kan också få stöd av en volontär kompis. Kompisen är en trygg vuxen som den unga kan tillbringa tid och samtala konfidentiellt med.

Kamratstöd erbjuds i Jag räcker till-grupper under professionell ledning. I grupperna är målet att stärka ungas självkänsla. Jag räcker till-guiden finns att ladda ner gratis på vår webbplats för att stärka självkänslan.

Enligt forskning är ensamhetsarbete ett effektivt program för att lindra ensamhet. I programmet ingår fem samtalsträffar med en yrkeshjälpare och självständigt arbete med stöd av en arbetsbok. Programmet är riktat till personer över 18 år.

Lapset keinuu ja äidit ihmettelee sivussa Lapset keinuu ja äidit ihmettelee sivussa

Familjer

En frivillig familjekompis erbjuder stöd till familjer i vardagen. Situationer där stöd från en volontär är till hjälp kan vara ensamhet, utmattning samt känslor av otillräcklighet eller osäkerhet kring barnuppfostran.

Frivilliga familjekompisar hjälper familjer på Nya barnsjukhuset, så att sjukhusbesöket går så smidigt som möjligt. Familjekompisen förmedlar en känsla av vanligt vardagsliv i sjukhusmiljön.

Alberts vardagsrum är en varm mötesplats för barnfamiljer och äldre i centrala Helsingfors. I Kampens familjecenter möter volontärer barnfamiljer i samband med Neuvolaparkki-barnparkeringen.

Familjer erbjuds också kortvarig samtalshjälp med en kris- och samtalsarbetare. Tjänsten är avsedd för individer, par och familjer.

Vuxna

Ensamhetsarbete är en ny form av hjälp som vi erbjuder för att hjälpa människor att hitta egna lösningar för att lindra sin ensamhet. Arbetet innefattar fem samtalsträffar med en yrkeshjälpare samt självständigt arbete med stöd av en arbetsbok mellan träffarna. Programmet är riktat till personer över 18 år.

Aggredi är en vårdmetod som fokuserar på personer som begår våldsdåd utanför hemmet. Aggredi ger möjlighet att hantera problem som uppstått på grund av våld i en opartisk miljö. Målet med arbetet är att minska eller stoppa våldsamt beteende.

Seniorit iloitsevat yhdessä Seniorit iloitsevat yhdessä

Seniorer

Seniorhållplats-samtalsgrupper minskar och förebygger ensamhet och de psykosociala problemen som ensamhet kan leda till bland personer som är över 65 år. Seniorhållplats-gruppmodellen, skapad av Helsingfors Mission, är unik i Finland.

Morgonörat är en telefontjänst där volontärer svarar i telefon varje morgon året runt klockan 5–8. Målet med samtalen är att lindra känslan av ensamhet bland seniorer.

Engångshjälpen erbjuder seniorer bosatta i huvudstadsregionen stöd i vardagliga utmaningar och svåra situationer.

Våra frivilliga kompisar träffar seniorer ungefär två gånger i månaden för exempelvis kaffestunder eller promenader. Målet med träffarna är inte bara att motarbeta ensamhet, utan att skapa glädje både för kompisen och senioren.

Alberts vardagsrum är en varm mötesplats för barnfamiljer och seniorer i centrum av Helsingfors.

Volontärer leder gruppverksamhet som ordnas på olika håll i huvudstadsregionen. I grupperna ägnar man sig åt bland annat gymnastik, stretching och samtal. Det viktigaste i träffarna är gemenskapen och en trevlig stämning.

Våra gemenskapstjänster ordnar evenemang och program som motverkar ensamhet. Sådana är bland annat våra populära allsångsträffar varje vecka. Även Min bok-evenemang, olika konserter och musikstunder främjar gemenskap och delaktighet.

Seniorhuset Cecilia i Nordsjö erbjuder seniorer ett tryggt hem, sällskap och mångsidigt fritidsprogram under ett och samma tak.

Musikinstitutet Resonaari

För personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det vara en omvälvande upplevelse att lära sig spela ett instrument. Det ger tro på egna förmågor, stärker självkänslan och hjälper att känna sig som en del av samhället. I Resonaari får barn, unga och vuxna med specialbehov lära sig spela instrument och njuta av musikens glädje. Samtidigt ökar det känslan av samhörighet där ingen nedvärderas eller lämnas ensam.

Work to Belong-programmet

Work to Belong är världens första program och ansvarighetscertifikat för att minska ensamhet i arbetslivet. Programmet hjälper arbetsgemenskaper att identifiera och lindra ensamhet i arbetslivet.

School to Belong-programmet

School to Belong-programmet minskar ensamhet bland barn och unga i skolvärlden. Programmet engagerar hela skolan i arbetet att identifiera och lindra ensamhet.

Volontärverksamhet

Volontärer har möjlighet att delta i verksamhet som passar dem exemeplvis genom engångshjälpen, Morgonörat-telefontjänsten, som familjekompis på Nya barnsjukhuset, som kompis för unga eller familjer, gruppledare och på Alberts vardagsrum. Verksamheten främjar både hjälparnas och hjälpmottagarnas välbefinnande.

Aktuellt

Katso kaikki
Nuoret kalliolla
13.6.2024
Aktuellt

Pride-program för unga

Kom med och fira Prideveckan med oss och delta i Svenska Hörnans olika evenemang under…
20.5.2024
Aktuellt

UMK-artisten Keira Lundström: ”Alla behöver bli hörda och sedda”

När Keira gick i lågstadiet, var hon ett frispråkigt barn, som blev utpekat och inte…
20.5.2024
Aktuellt

”Diskussionerna hjälpte mig att förstå mig själv”

Helsingforsmissionens Krisjour kan vara till stor hjälp i en situation, där du känner dig helt…
Katso kaikki