Vår verksamhet


Våra volontärer och proffs stöder och hjälper unga, vuxna, familjer och seniorer på många olika sätt.  Vår frivilligverksamhet erbjuder olika sätt att engagera sig, påverka och hjälpa. All vår hjälp är konfidentiell och avgiftsfri.

Vi i HelsingforsMission lämnar ingen ensam. Våra kunniga anställda, engagerade volontärer och vår verksamhets stödjare – privata givare, företag, stiftelser – gör vårt arbete möjligt.

Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää

Ungdomar

Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp för unga i åldern 12–29, vuxna, par och ungas familjer. Tillsammans med en yrkeshjälpare kan den unga tala om vad som helst som är viktigt för hen.

Unga kan också få stöd av en frivillig stödperson. Stödpersonen är en trygg vuxen som den unga kan tillbringa tid med och samtala konfidentiellt med.

Kamratstöd erbjuds i Jag räcker till-grupper under professionell ledning. I de här grupperna är målet att stärka den ungas självkänsla. Även Jag räcker till-guiden som finns att ladda ner gratis på vår webbplats siktar på att stärka självkänslan.

Ensamhetsarbete är ett program för att lindra ensamhet som bygger på fungerande metoder med stöd i forskning. I programmet ingår fem samtalsträffar med yrkeshjälpare och självständigt arbete med en bok med uppgifter. Programmet är riktat till personer över 18 år.

Lapset keinuu ja äidit ihmettelee sivussa Lapset keinuu ja äidit ihmettelee sivussa

Familjer

En frivillig familjementor ger familjer stöd i vardagen. Ensamhet, utmattning eller en känsla av otillräcklighet eller osäkerhet om hur man ska fostra barnen  är situationer där det kan hjälpa med stöd av en volontär.

Frivilliga familjekompisar hjälper familjer på Nya barnsjukhuset, så att sjukhusbesöket ska gå så smidigt som möjligt. Familjekompisen ger en fläkt av vardag i sjukhusets värld.

I Alberts vardagsrum ligger fokus på gemenskap. Det är en varm mötesplats för barnfamiljer och seniorer i centrum av Helsingfors.

I Kampens familjecenter möter volontärer barnfamiljer i samband med Neuvolaparkki-barnparkeringen.

Familjer erbjuds också kortvarig samtalshjälp med en kris- och samtalshjälpsanställd. Tjänsten är avsedd för individer, par och familjer.

Vuxna

Ensamhetsarbete är en ny slags hjälp som vi sätter in för att stödja människor att själv hitta lösningar för att lindra sin ensamhet. Arbetet innefattar fem samtalsträffar med en professionell hjälpare samt självständigt arbete med en arbetsbok mellan träffarna. Programmet är riktat till personer över 18 år.

Aggredi är en vårdmetod som fokuserar på personer som begår våldsdåd utanför hemmet. Aggredi erbjuder tillfälle att på neutral mark bearbeta de problem som våldet har orsakat. Målet med arbetet är att få det våldsamma beteendet att minska eller upphöra.

Seniorit iloitsevat yhdessä Seniorit iloitsevat yhdessä

Seniorer

Seniorhållplats-samtalsgrupperna minskar och förebygger ensamhet bland personer över 65 och därmed psykosociala problem som orsakas av ensamhet. Gruppmodellen Seniorhållplats har tagits fram av HelsingforsMission och är unik i Finland.

Morgonörat är en telefontjänst där volontärer svarar i telefon under årets alla morgnar klockan 5–8. Avsikten med samtalen är att lindra enamhetskänslor bland seniorer.

Engångshjälpen erbjuder seniorer i huvudstadsregionen volontärhjälp av engångsnatur i mötet med vardagens utmaningar och svårigheter.

Våra frivilliga stödpersoner träffar seniorer ungefär två gånger i månaden till exempel över en kopp kaffe eller en promenad. Avsikten med träffarna är inte bara att motarbeta ensamhet, utan också att ge glädje både till den som mottar stödet och dess givare.

Alberts vardagsrum är en varm mötesplats för barnfamiljer och seniorer i centrum av Helsingfors.

Frivilliga leder gruppverksamhet som ordnas på olika håll i huvudstadsregionen. I gruppna ägnar man sig åt bland annat gymnastik, stretching och samtal, men det viktiga är samvaro och en trevlig stämning.

Våra gemenskapstjänster ordnar evenemang och program som motverkar ensamhet. Sådana är bland annat våra populära allsångsträffar varje vecka. Även Min bok-evenemang, olika konserter och musikstunder bidrar till gemenskap och delaktighet.

Servicehuset Cecilia i Nordsjö erbjuder seniorer ett tryggt hem, sällskap och mångsidigt fritidsprogram under ett och samma tak.

Musikinstitutet Resonaari

För personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar kan det vara en omvälvande upplevelse att lära sig spela ett instrument. Det ger tro på den egna förmågan, stärker självkänslan och hjälper en att bli en del av samhället. I Resonaari får barn, unga och vuxna med specialbehov lära sig spela och njuta av musikglädje. Samtidigt får de en plats i en gemenskap där ingen förringas och ingen lämnas ensam.

Work to Belong-programmet

Work to Belong är världens första program och ansvarighetscertifikat för att minska ensamhet i arbetslivet. Programmet hjälper arbetsgemenskaper att identifiera och lindra ensamhet i arbetslivet.

School to Belong-programmet

School to Belong-programmet minskar ensamhet bland barn och unga i skolvärlden. Programmet engagerar hela skolan i arbetet att identifiera och lindra ensamhet.

Frivilligverksamhet

Volontärer har möjlighet att delta i verksamhet som passar dem genom engånghjälpen, telefontjänsten Morgonörat, som familjekompis på Nya barnsjukhuset, som stödperson, som familjementor, som gruppledare och i Alberts vardagsrum. Verksamheten ökar välmåendet både bland dem som tar emot hjälp och dem som hjälper.

Aktuellt

Katso kaikki
17.11.2022
Blogg

Seniorhållplats hjälper att lösa sinnets knutar

Seniorhållplats hjälper att lösa sinnets knutar Många seniorer väntar ivrigt på att gå i pension…
16.11.2022
Aktuellt

School to Belong-ensamhetsenkät: Var fjärde ung person upplever att hen inte har en enda nära vän

School to Belong-ensamhetsenkät: Var fjärde ung person upplever att hen inte har en enda nära…
Katso kaikki