Nuoret lohduttavat toisiaan

Pålitligt


sällskap av


en kompis


Behöver du stöd i ditt liv? Vill du tala om sådant som är viktigt för dig med en vuxen du kan lita på?

Med en kompis från HelsingforsMission träffas ni med ett par veckors mellanrum för att prata om hur det går eller för att göra något trevligt tillsammans. Kompisen är en frivillig trygg vuxen, som du kan spendera tid med antingen face-to-face eller på distans.

Vad är HelsingforsMissions kompis?

Ni träffas med kompisen på plats i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla). Du kan även ansöka om en kompis oberoende var i Finland du bor och byta tankar kring det som är viktigt för dig genom distansmöten. Kompisverksamheten är till för unga i åldern 12–29 år på svenska, finska eller engelska. Vi önskar att din livssituation är tillräckligt stabil när du söker dig till tjänsten, och vi hoppas att du kan förbinda dig till regelbundna träffar tillsammans med kompisen.

För minderåriga krävs vårdnadshavares samtycke för att inleda kompisrelationen. Förutom detta är stödrelationen fullständigt mellan kompisen och den unga, och kompisen berättar inte vidare om ungas ärenden till vårdnadshavare.

Kompisarna är över 20-åriga volontärer, som är utbildade av Helsingforsmission och har livet i balans. Kompisen finns där för dig, men ersätter inte professionell hjälp eller fungerar som terapeut. Kompisen har tystnadsplikt, men vid behov är kompisen skyldig att rapportera om situationer som medför fara i liv eller hälsa till myndigheterna.

Vi väljer kompisen enligt dina önskemål. Du kan framföra önskemål till exempel angående kompisens hobbyer, kön eller ålder. Kompisen är ändå alltid minst fem år äldre än du och har fått utbildning för sin uppgift.

Utöver sällskap kan kompisen också stöda i

 • att hitta meningsfulla aktiviteter på fritiden
 • att öva på att röra sig självständigt
 • frågor kring självständighet och identitet
 • frågor kring studier och arbete
 • funderingar kring förhållanden, vänskap och familjerelationer
 • funderingar kring sexualitet och könsidentitet
 • integration och att öva sig på finska eller svenska
 • livsförändringar och vardagsfrågor
Sateenkaarilippu kädessä Sateenkaarilippu kädessä

Regnbågskompis för gemensamma funderingar

Vill du fundera på frågor kring sexualitet eller könsidentitet tillsammans med en trygg vuxen? Behöver du en kompis i ditt liv?

Våra regnbågskompisar har själva förståelse och erfarenhet av regnbågstematik. Vi beaktar den ungas önskemål angående hens kompis.

En regnbågskompis kan man ha antingen på distans eller i huvudstadsregionen face-to-face. Berätta när du ansöker om en kompis om du vill ha en regnbågskompis.

Så här ansöker du om en kompis!

Boka en telefontid själv eller tillsammans med en yrkesperson eller vårdnadshavare. Om du nyligen har arbetat med en yrkesperson, som exempelvis ungdomsledare, skolkurator eller socialarbetare, ta upp ärendet med dem och boka en tid tillsammans. För minderåriga rekommenderas det att vårdnadshavaren eller yrkespersonen är med under det första kartläggningssamtalet.

Om du är vårdnadshavare eller en yrkesperson och vill ansöka om en kompis till en ungdom, vänligen läs mer om verksamheten här.

 1. Boka en telefontid med oss i kalendern nedan. En medarbetare ringer upp dig för att diskutera om kompisverksamheten är lämplig för dig. Boka tiden endast med ditt förnamn. Du får en bekräftelse på lyckad bokning. Om det inte finns lämpliga tider i kalendern, får du gärna vara i kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter finns nedan.
 2. Ta det lugnt. Det kan ta en tid att hitta en lämplig kompis. Vi vill säkerställa att stödparet är en bra match.
 3. När en lämplig kompis har hittats ordnar vi en introduktionsträff där ni presenterar er och pratar om förväntningarna av stödrelationen.

Tyttö kuulokkeet olkapäillä

”Min kompis har blivit en äkta vän som jag vågar uppleva vad som helst med.”

Ta kontakt

Corinna Sundholm

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

09 2312 0227, 043 201 3195