Vill du bli


kulturkompis?


Som kulturkompis följer du med som stöd och sällskap till olika evenemang i Helsingfors.

Stöd och sällskap till kulturupplevelser

Kulturkompisverksamheten är till för helsingforsare som upplever det utmanande att delta i kulturevenemang på egen hand. De frivilliga kulturkompisarna följer med till evenemang, bokar biljetter och erbjuder vid behov assistans för att underlätta ankomsten till evenemanget. Kulturkompisarna följer till exempel med som sällskap på teater, museum eller konserter.

Syftet med Kulturkompisverksamheten är att förebygga och minska ensamhet. Datum och tidpunkt för träffarna bestäms enligt evenemangens tidtabell. För exempelvis museumbesök kan volontärerna välja en tid som passar dem, eftersom alla förfrågningar inte är bundna till en specifik dag eller tidpunkt.

Vem kan ansöka om att bli en kulturkompis?

Tidigare erfarenhet av volontärverksamhet behövs inte. Det viktigaste är att du är ivrig och pålitlig och kommer bra överens med olika typer av människor.

Vi förutsätter att kulturkompisen:

  1. Kan utföra uppdrag enligt kulturobjektets utbud.
  2. Är belägen i Helsingfors där verksamheten anordnas.

Så här lätt ansöker du

För tillfället tar vi inte emot nya ansökningar för kulturkompisverksamheten. Kontakta kulttuurikaveri@helsinkimissio.fi för mer information om ansökan och volontärverksamheten. Vänligen bekanta dig med våra andra volontärmöjligheter här.

Som volontär på HelsingforsMission

Volontärverksamhet ger välbefinnande och glädje både till volontären och den hjälpbehövande.

Som volontär på HelsingforsMission:

  • Blir du en del av HelsingforsMissions gemenskap (rekreationsdagar, skolningar)
  • Får du en kostnadsfri skolning och fortlöpande stöd 
  • Får du glädje i vardagen: 96 % av HelsingforsMissions volontärer upplever att de får glädje av volontärverksamheten och 91 % av volontärerna upplever att deras insats är meningsfull