Insamlingstillstånd

Penninginsamlingstillståndet har beviljats: HelsingforsMission | Albertsgatan 33, 00180 Helsingfors

Penninginsamlingstillstånd beviljat av: Polisstyrelsen/Lotteriförvaltningen

Penninginsamlingstillståndets nummer och tidpunkt för beviljandet: RA/2021/1597, beviljat 25.11.2021.

Tidpunkt och område för verkställande av insamlingen: tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2022 i hela Finland utom Åland.

Användningsändamål för penninginsamlingsmedlen: De insamlade medlen används för HelsingforsMissions verksamhet och arbete för att minska ensamhet. 

Arbetsformer som finansieras med insamlade medel är arbete för att hjälpa unga, senior- och äldrearbete, familjearbete, ensamhetsarbete, musikcentralen Resonaaris arbete med specialgrupper och arbete som fokuserar på externa våldsgärningspersoner. Dessutom samlas medel in till en ensamhetsfond vars avsikt är att möjliggöra verksamhet och forskning för att lindra och minska ensamhet.

Insamlingarna verkställs konkret av Helsingforsmission rf.

HelsingforsMission har en insamlingstelefontjänst samt insamlingstextmeddelandetjänst med SecuryCast Oy och en digital insamlingsbössa på iRaisers plattform. Dessutom kan man ge bidrag till HelsingforsMission via MobilePay.