Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Helsinkimissio ry, Albertinkatu 33, 00180 Helsinki

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus/Arpajaishallinto

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2021/1597, myönnetty 25.11.2021.

Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: lupa on voimassa toistaiseksi 1.1.2022 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään HelsinkiMission yksinäisyyttä vähentävään työhön ja toimintaan. 

Kerätyillä varoilla rahoitettavia työmuotoja ovat nuorten auttamistyö, seniori- ja vanhustyö, perhetyö, yksinäisyystyö, musiikkikeskus Resonaarin työ erityisryhmien parissa ja ulkopuolisen väkivallantekijöihin kohdistuva työ. Lisäksi varoja kerätään yksinäisyysrahastoon, jonka tarkoituksena on mahdollistaa toimintaa ja tutkimusta yksinäisyyden lieventämiseksi ja vähentämiseksi.

Keräysten käytännön toimeenpanija on Helsinkimissio ry.

HelsinkiMissiolla on toiminnassa keräyspuhelinpalvelu sekä keräystekstiviestipalvelu SecuryCast Oy:n kanssa ja iRaiserin alustalla toimiva digilipas. Lisäksi HelsinkiMissiolle voi lahjoittaa MobilePayllä.