YK:n kestävän


kehityksen


tavoitteet


Seniorit nauravat yhdessä

Kestävä kehitys ei viittaa pelkästään ympäristön kestävään kehitykseen tai taloudelliseen kestävyyteen, vaan sillä on myös sosiaalinen ulottuvuus, joka huomioi ihmiset. 

Yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka viestii sosiaalisesta kestämättömyydestä. Tällä hetkellä Suomessa joka kymmenes kärsii yksinäisyydestä. 

HelsinkiMission missiona on vähentää yksinäisyyttä, lisätä hyvinvointia ja kohdata myötätunnolla. Edistämme useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja haastamme yrityksiä lähtemään yhteistyöhön kanssamme tavoitteiden saavuttamiseksi.

Terveyttä ja hyvinvointia

3. Terveyttä ja hyvinvointia

Toimintamme keskiössä on YK:n kestävän kehityksen kolmas tavoite: taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille. 

Yksinäisyys heikentää tutkitusti suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia voimakkaammin kuin mikään yksittäinen muu tekijä. Yksinäisyys on terveydelle yhtä haitallista kuin 15 savuketta päivässä. Jatkuvalla yksinäisyydellä on vakavia vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille. Se voi lisätä todennäköisyyttä sairastua mielenterveysongelmiin, kuten ahdistukseen ja masennukseen, mutta se sairastuttaa myös fyysisesti. Immuunipuolustus heikkenee ja pitkään jatkuessaan yksinäisyys nostaa jopa aivohalvauksen ja sydäninfarktin riskiä.

Muut tavoitteemme

Kestävä kehitys nro 4 Kestävä kehitys nro 4

4. Hyvä koulutus

Taiteen perustopintojen piiriin kuuluvan musiikkikoulu Resonaarin myötä lisäämme kehitysvammaisille tai muulla tavoin erityisille oppijoille hyvinvointia ja osallistuutta. Suomessa sekä kansainvälisestikin arvostetun koulun periaatteena on, että kaikki oppivat soittamaan.

Lisäksi uuden School to Belong -ohjelman avulla vähennämme kokonaisvaltaisesti yksinäisyyttä koulumaailmassa ja Aggredi-työmuodon kautta pystymme ennaltaehkäisemään väkivaltatekoja ja siten mahdollistaa turvallisia oppimisympäristöjä.

Kestävä kehitys nro 10 Kestävä kehitys nro 10

10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Yksinäisyys heikentää terveyttä, mutta kerää ympärilleen myös muita ongelmia kuten huono-osaisuutta. Siten se on inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Autamme vuosittain kymmeniätuhansia nuoria, lapsiperheitä, senioreita ja erityisoppijoita. Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua yksinäisyyttä vähentävään toimintaan – niin auttajan kuin apua saavan roolissa.

Kestävä kehitys nro 16 Kestävä kehitys nro 16

16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Aggredi-työmuotomme avulla autamme kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyineitä henkilöitä. Tarjoamme mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä – tutkimuksen mukaan 75 % Aggredin läpikäyneistä henkilöistä lopettaa väkivaltarikokset.