Kulttuuri tuo


iloa arkeen –


hae kulttuuri-


kaveriksi


Vapaaehtoisena kulttuurikaverina olet apuna ja seurana kulttuurielämyksissä.

Seuraksi ja avuksi kulttuurielämyksiin

Kulttuurikaveritoiminta on tarkoitettu avuksi kaikille, joille kulttuuritapahtumaan lähtemisen kynnys on korkea, joita yksin lähteminen ei houkuttele tai joille se on vaikeaa. Vapaaehtoisena kulttuurikaverina lähdet seuraksi kulttuurielämyksiin, varaat liput ja tarvittaessa avustat tai opastat tapahtumapaikalle. Voit esimerkiksi lähteä seuraksi teatteriin, museoon tai konserttiin.

Kulttuurikaveritoiminnan tavoitteena on yksinäisyyden ehkäiseminen ja lievittäminen. Tarkoituksena on, että menette yhdessä kulttuurikohteeseen. Päivämäärä ja kellonaika määrittyy useimmissa tapahtumissa kulttuurikohteen mukaan. Museoiden kohdalla vapaaehtoinen voi määritellä auttamisajankohdan itse, sillä kaikki pyynnöt eivät ole sidottuja tiettyyn päivään tai kellonaikaan.

Hakemuksia on tullut runsaasti, joten tällä hetkellä emme ota vastaan uusia hakemuksia. Kannustamme lämpimästi tutustumaan myös muihin vapaaehtoistoiminnan tehtäviimme.

Kuka voi hakea kulttuurikaveriksi?

Aiempaa kokemusta vapaaehtoisena toimimisesta ei tarvita. Tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa innostavuus, luotettavuus sekä taito toimia erilaisten ihmisten kanssa ja kuunnella heitä.

Edellytämme, että kulttuurikaveri:

  1. Pystyy tekemään kulttuurikaverikeikkoja kulttuuritoimijoiden tarjonnan mukaan
  2. Pystyy toimimaan Helsingissä, jossa Kulttuurikaveritoimintaa järjestetään

Näin helposti haet

Hakemuksia on tullut runsaasti, joten tällä hetkellä emme ota vastaan uusia hakemuksia. Kannustamme lämpimästi tutustumaan muihin vapaaehtoistoiminnan tehtäviimme.

Vapaaehtoisena HelsinkiMissiolla

Vapaaehtoistoiminta tuottaa hyvinvointia ja iloa sekä sitä tekevälle että sen vastaanottajalle.

HelsinkiMission vapaaehtoisena:

  • Pääset osaksi HelsinkiMission vapaaehtoisten yhteisöä (virkistyspäivät, koulutukset)
  • Saat maksuttoman koulutuksen sekä jatkuvan tuen vapaaehtoistoimintaan
  • Saat iloa elämääsi: HelsinkiMission vapaaehtoisista 96% kokee saavansa vapaaehtoistoiminnasta iloa ja 91% kokee tekonsa merkitykselliseksi