Mitä on


yksinäisyys?


Joka kymmenes suomalainen kärsii haitallisesta yksinäisyydestä. Yksinäisyyteen voi kuitenkin vaikuttaa. Tule mukaamme oppimaan yksinäisyydestä.

Yksinäinen nainen porttikongissa

Yksinäisyys on yleisempää nuorilla – yläkouluasteen ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä ja lähes neljäsosa korkeakouluopiskelijoista kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyys on yksi suurimmista ikäihmisten terveysriskeistä.

Tiesitkö nämä yksinäisyydestä?

Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Vaikka se aiheuttaa alakuloa sekä psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia, se on selvästi eri asia kuin masennus ja sairaudet.

 

Sosiaalista yksinäisyyttä on kuvattu osuvasti kuiluna toivottujen ja olemassa olevien sosiaalisten suhteiden välillä. Sosiaalisessa yksinäisyydessä tärkeät ihmissuhteet ja verkostot puuttuvat tai ovat vähäisiä.

 

Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteiden määrää olennaisempaa on niiden laatu – se, että koemme yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta olemassa olevissa sosiaalisissa suhteissamme. Voimme myös kokea yksinäisyyttä ihmisten keskellä, ystävyys- ja perhesuhteissa.

Itse valittu yksinolo on eri asia kuin yksinäisyys. Yksinolo on usein myönteistä ja hektisessä elämäntilanteessa jopa toivottua ja rentouttavaa. Yksinäisyys on myös eri asia kuin sosiaalinen eristyneisyys. Yksinäinen ihminen ei välttämättä ole sosiaalisesti eristynyt, eikä toisaalta sosiaalisesti eristynyt välttämättä kärsi yksinäisyydestä.

Suuriin elämänmuutoksiin, kriiseihin ja siirtymävaiheisiin voi liittyä kokemus yksinäisyydestä. Esimerkiksi muutto uuteen kaupunkiin, koulun vaihto, ero ja eläkkeelle jääminen ovat tilanteita, joissa ihminen saattaa jäädä yksin. Yksinäisyys voi myös johtua omassa elämässä koetuista menetyksistä, epäonnistumisista tai kaltoinkohtelusta.

Sosiaalinen ulossulkeminen eli ostrakismi on tahallista tai tahatonta toimintaa, jossa jätetään toinen huomiotta. Ostrakismin kokemukset aiheuttavat sosiaalista kipua, joka näyttäytyy aivoissa fyysisen kivun lailla.

Yhdesssä yksinäisyys voitetaan -vaalitavoitteet

Tavoite 1.

Kansallinen yksinäisyysstrategia tuomaan ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi

Tavoite 2.

Yksinäisyyden vaikutusten arviointi on otettava käyttöön osana kansallista valmistelu- ja päätöksentekoa

Tavoite 3.

Vapaaehtoistyön yksinäisyyttä vähentävät vaikutukset on tunnistettava ja resursointi turvattava

”Yksinäisyyden tunne ei ole vähäpätöinen asia: se aiheuttaa kipua samoilla aivoalueilla kuin fyysinen kipu.”

Apua yksinäisyyteen

Oli tilanne mikä tahansa, yksin ei tarvitse jäädä. Tutustu tarjoamiimme materiaaleihin ja palveluihin. Olemme sinua varten.

Haluamme olla yhdessä.

Yksinäisyyden tunne viestii yhteenkuuluvuuden tarpeesta. Sen voi nähdä myös hälytysmerkkinä siitä, että tärkeä ihmissuhde on uhattuna tai ettemme ole tulleet nähdyksi ja kuulluksi haluamallamme tavalla sosiaalisissa suhteissa.

Kohtaamispaikkoja

Yksinäisyyteen parhaiten auttaa toinen ihminen. Tutustu palveluihimme ja tule kohtaamaan toisia. Voit myös ryhtyä vapaaehtoiseksi, sillä vapaaehtoistoiminta tuottaa hyvinvointia ja iloa sekä sitä tekevälle että sen vastaanottajalle.

Opi lisää yksinäisyydestä!

Katso kaikki
21.9.2023
Blogi

Ulkopuolisuuden kokemus satuttaa

Ulkopuolisuuden kokemus satuttaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander KUVA: Jani Laukkanen Julkaisimme kuluneella viikolla School to…
19.9.2023
Blogi

Ikä ei ole este digitaitojen opetteluun ­– tärkeintä on asenne

Ikä ei ole este digitaitojen opetteluun – tärkeintä on asenne Nina Saarinen, senioreiden kotidigituen koordinaattori…
Ryhmä nuoria istumassa ja juttelemassa koripallokentän laidalla.
19.9.2023
Uutinen

School to Belong -yksinäisyyskysely: Yksinäisyyttä kokevat nuoret tapaavat toisiaan harvoin kouluyhteisön ulkopuolella tai verkossa – kouluyhteisöissä löydetty ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi 

School to Belong -yksinäisyyskysely: Yksinäisyyttä kokevat nuoret tapaavat toisiaan harvoin kouluyhteisön ulkopuolella tai verkossa –…
Katso kaikki

Kutsumme yhteisösi mukaan!

Work to Belong

Work to Belong -sertifikaatti myönnetään yrityksille ja organisaatioille, jotka sitoutuvat vähentämään ja ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä omassa työyhteisössään. Tervetuloa rakentamaan työkulttuuria, jossa kukaan ei jää yksin.

School to Belong

School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Ohjelma tekee yksinäisyyden vähentämisestä koko koulun yhteisen asian.

Sukella kiinnostavien sisältöjen äärelle!

Kokosimme sinulle listan kiinnostavia sisältöjä ja toimijoita, jotka tekevät tärkeää työtä tietoisuuden lisäämiseksi.

HelsinkiMissiolla on myös ilo kuulua kansainväliseen
GILC (Global Initiative on Loneliness and Connection) -verkostoon!

Seniorit keskustelee keskenään

Kerro mielipiteesi!

Yksinäisyys taklataan yhdessä. Siksi on tärkeää, että kaikki voivat tuntea olonsa osalliseksi. Anna meille palautetta, niin voimme yhdessä toimia tehokkaammin yksinäisyyden vähentämiseksi.