Fit-koulutukset


tiimeille ja


organisaatio-


ille


Palautetietoisessa työskentelytavassa jalkauttaminen ja työskentelyn ylläpito ja kehittäminen ovat erityisen tärkeässä roolissa.  

Toistaiseksi pisin palautetietoisen lähestymistavan jalkauttamistutkimus löysi, että asiakkaat, joiden kanssa työskenneltiin palautetietoisesti, oli 2,5 kertaa suurempi todennäköisyys hyötyä työskentelystä kuin asiakkaat, joiden kanssa palautetietoinen tapa työskennellä ei ollut käytössä (Brattland et. al 2018).  

Pelkkä mittareiden käyttöönotto asiakastyössä ei kuitenkaan riitä tämän vaikutuksen saavuttamiseksi, vaan FIT vaatii onnistuakseen suunnitelmallisen jalkauttamisprosessin ja kouluttautumisen työskentelytapaan. Koulutukset isommille kokonaisuuksille kuten tiimit, työryhmät ja organisaatiot on rakennettu tavalla, joka tukee palautetietoisen työskentelytavan onnistuneen jalkauttamisen.

Näin organisaatiosi ottaa käyttöön palautetietoisen työskentelytavan 

Palautetietoisen työskentelytavan käyttöönotto on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on infokonsultaatio käyttöönotosta johdolle, esihenkilöille ja/tai jalkauttamisesta vastaaville.  

1. Palautetietoisen työskentelytavan infokonsultaatio 

Koulutuksen lyhyt kuvaus: Palautetietoisen työskentelytavan infokonsultaation avulla esihenkilöt tai muut jalkauttamisesta vastaavat pääsevät tutustumaan palautetietoisen työskentelytavan sisältöön, tarkoitukseen ja käyttöönottoon. Konsultaation aikana käymme läpi mitä palautetietoisen lähestymistavan käyttöönotto organisaatiotasolla edellyttää ja keskustelemme siitä, miten se istuu juuri kunkin oman organisaation kontekstiin. Infokonsultaatiota suositellaan kaikille palautetietoisen työskentelytavan koulutusta suunnitteleville ennen kuin henkilökunnalle järjestetään peruskoulutusta.  Tämän konsultaation jälkeen työryhmä tai organisaatio pystyy tekemään alustavan jalkauttamissuunnitelman. 

Kesto: 2 tuntia 

Konsultaation keskeiset sisällöt: 

 • Palautetietoisen työskentelytavan sisältö ja käyttötarkoitus 
 • Palautetietoisen työskentelytavan jalkauttaminen  

Kun jalkauttamissuunnitelma on tehty, seuraava askel on henkilökunnan koulutus. 10-20 henkilölle tarkoitettuun, yhden päivän peruskoulutukseen sisältyy palautetietoisen työskentelyn tutkimustaustaa, tietoa palautetietoisen kulttuurin rakentamisesta, ORS ja SRS-mittareiden käyttöönotosta ja integroinnista asiakastyöhön.   

2. Palautetietoisen hoidon peruskoulutus 

Koulutuksen lyhyt kuvaus: Palautetietoisen työskentelytavan peruskoulutus antaa valmiudet luoda toimiva palautekulttuuri asiakkaiden kanssa, ottaa ORS- ja SRS-mittarit käyttöön asiakastyössä, ymmärtää palautetietoiseen työskentelyyn liittyvät keskeiset tutkimustulokset sekä integroida palautetietoisuus omaan työhön. 

Kesto: Yksi koulutuspäivä (7 tuntia)  

Koulutuksen keskeiset sisällöt: 

 • tärkeimmät palautetietoiseen työskentelytapaan liittyvät tutkimukset 
 • palautetietoinen kulttuuri 
 • ORS- ja SRS-mitta-asteikkojen käyttö ja integrointi asiakastyöhön 

Kenelle: Henkilökunnalle suunnattu koulutus FIT:n käyttöönoton tueksi. Osallistujamäärä 10-20 henkilöä / koulutus. 

Syvennä osaamistasi lisäkoulutuksilla

Peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme kolme vapaavalintaista kahden tai kolmen tunnin lisäkoulutusta. Nämä koulutukset syventävät henkilökunnan palautetietoista osaamista. Koulutukset koostuvat OpenFIT-ohjelman käyttöönoton koulutuksesta, palautekäyrien tulkinnan ja datan analysoinnin koulutuksesta, sekä palautetietoisen ammatillisen kehittymisen koulutuksesta. 

Koulutuksen lyhyt kuvaus: OpenFIT on ohjelma, jonka avulla voi kerätä palautetta asiakkailta digitaalisesti, ja joka luo tämän perusteella visuaalisia hoitoennusteita sekä helposti analysoitavaa dataa. Ohjelma tekee mittarien käytön helpoksi ja sujuvaksi sekä työntekijälle, että asiakkaille. Tässä koulutuksessa käydään läpi ohjelman toiminnot, ohjelman käyttäminen asiakastyössä, tulosten ymmärtäminen ja käydään lyhyesti läpi ohjelman raportointijärjestelmää ja sen toimintoja.

Koulutuksen kesto: 2 h

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

 • OpenFIT -ohjelman läpikäynti ja käyttöönottotuki
 • Ohjelman käyttäminen asiakastyössä
 • Tulosten ymmärtäminen
 • Raportoinnin lyhyt läpikäynti

Kenelle: Henkilökunnalle suunnattu koulutus OpenFIT ohjelman käyttöönoton tueksi

Koulutuksen lyhyt kuvaus: Palautemittareita käytettäessä digitaalisesti asiakkaan hyvinvoinnista ja kokemuksesta yhteistyöstä piirtyy palautekäyriä. Työpajatyyppisessä palautekäyrien tulkinnan ja datan analysoinnin koulutuksessa katsotaan ja tulkitaan yhdessä erityyppisiä käyriä ja osallistujat saavat tukea niiden ymmärtämisessä, jotta tulosten hyöty saadaan mahdollisimman hyvin käytettyä asiakastyössä.

Koulutuksen kesto: 2 h

Koulutuksen keskeiset sisällöt: 

 • Palautekäyrien tutkiminen ja ymmärtäminen
 • Asiakastyöstä kerääntyvien tulosten tulkinta

Kenelle: Palautetietoisen hoidon parissa työskenteleville, esihenkilöille ja työnohjaajille, joilla on OpenFIT-ohjelma käytössä.

Koulutuksen lyhyt kuvaus: Palautetiedon ammatillisen kehittymisen koulutuksessa sukelletaan syvemmin palautetietoisen työskentelyn perusajatukseen – miten tehdä mahdollisimman laadukasta ja tuloksellista asiakastyötä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koulutuksessa käsitellään palautetiedon käyttämistä oman työn kehittämiseen laajemmin ja miten käyttää kehittymisen tueksi määrätietoista harjoittelua.

Koulutuksen kesto: 3 h

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

 • Palautetiedon hyödyntäminen oman työn kehittämiseen
 • Määrätietoisen harjoittelun käyttö ammatillisen kehittymisen tueksi

Kenelle: FIT:n parissa työskenteleville, työnohjaajille, esihenkilöille ja kehittämistehtävissä oleville.

Koulutusten lisäksi voimme tarjota erilaisia organisaatioille räätälöityä FIT-ryhmätyönohjauksia tai ryhmäkonsultaatioita.

Yksittäiset työnohjaukselliset konsultaatiot 

Koulutusten lisäksi voimme tarjota erilaisia organisaatioille räätälöityä FIT-ryhmätyönohjauksia tai ryhmäkonsultaatioita.

Kesto: 2 tuntia 

Tavoitteet: Yksittäiset työnohjaukselliset konsultaatiot tarjoavat mm. tukea palautetietoisen työskentelytavan kannalta askarruttaviin ongelmakohtiin joko yksilö-, tiimi- tai organisaatiotasolla. Työnohjaukselliset konsultaatiot voi käyttää myös omien tai tiimin FIT-taitojen vahvistamiseen tai sen pohtimiseen, miten palautetietoisen lähestymistavan kanssa kannattaa edetä. Konsultaatioiden sisällöt pohjautuvat yksilöllisiin, ajankohtaisiin tarpeisiin ja ovat siten räätälöitävissä yksittäisten toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

Kenelle: kaikille FIT-perusteet-koulutuksen käyneille yksilö-, tiimi- tai organisaatiotasolla 

Konsultaation hinta: alk. 370 € + alv 24 % (hinta määräytyy ryhmän koon mukaan) 

FIT on siis enemmän kuin tapa arvioida asiakastyön laatua ja tuloksellisuutta – se on tutkitusti myös tarvelähtöinen tapa työskennellä, joka lisää asiakkaan hyvinvointia ja osallisuutta omassa palveluprosessissa. Palautetietoinen työskentelytapa on lisäksi oivallinen tiedolla johtamisen väline, joka tukee niin organisaation tiedolla johtamisen tarpeita kuin ammattilaisten omaa ammatillista kehittymistä. Tervetuloa mukaan palautetietoisuuden maailmaan tekemään entistä vaikuttavampaa ja osallistavaa auttamistyötä!  

Lisätietoa koulutuksista:

Heidi Nygård-Michelsson, kehittämispäällikkö ja ICCE-sertifioitu FIT-kouluttaja 

heidi.nygard-michelsson@helsinkimissio.fi 

050-5179900