Lahjoitus-


varojen käyttö


Nuoret naiset halaavat toisiaan

HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, jonka tehtävänä on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. HelsinkiMission toiminta on riippuvaista lahjoituksista – lähes puolet avustustoimintamme rahoituksesta katetaan yksityisten, yritysten ja säätiöiden tuella.

Varainhankinnan kulumme

Vuonna 2023 varainhankinnan kulujen osuus yksityis-, yritys- ja säätiövarainhankinnan tuotoista oli 20 %. Kun tarkastellaan puhtaasti rahankeräyskuluja, oli kuluprosentti 33. Rahankeräyskuluilla katetaan rahankeräysten toteuttaminen, lahjoittajaviestintä ja muusta lahjoittajahankinnasta aiheutuvat suorat kulut. Tuottojen kasvu pienentää luonnollisesti keräyskuluja.

Lahjoitusvarojen käyttöä valvoo Poliisihallituksen rahankeräyslupaviranomainen, HelsinkiMission tilintarkastaja PWC Suomi (virallinen nimi PricewaterhouseCoopers Oy) sekä HelsinkiMission taloushallinto, varainhankinnan tiimi ja hallitus.

Ryhtymällä kuukausitukijaksi tai tekemällä kertalahjoituksen olet mukana vähentämässä yksinäisyyttä kanssamme.

Nuoret skeittipuistossa

Lahjoitusten turvin vähennämme yksinäisyyttä

Vapaaehtoisemme ja ammattiauttajamme auttavat nuoria, aikuisia, perheitä ja senioreja monin tavoin. Lahjoitusten avulla voimme tarjota muun muassa:

– nuorille ammatillista keskusteluapua sekä koulutettujen vapaaehtoisten tukea. Lisäksi vähennämme School to Belong -ohjelmassa nuorten yksinäisyyttä yli 100 oppilaitoksessa ympäri Suomen. 

– ikäihmisille ammattilaisten ohjaamia keskusteluryhmiä, Aamukorva-puhelinpalvelun, johon voi soittaa vuoden jokaisena aamuna, sekä koulutettujen seniorikavereiden tukea. 

– lapsiperheille keskustelu- ja kriisiapua sekä kouluttamiemme perhekavereiden tukea. Lisäksi perhementorimme tukevat Uuteen lastensairaalaan tulleita perheitä.

Seniorit nauravat yhdessä

Työmme tulokset

Kohtaamme vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä. Apumme on tutkitusti tuloksellista, yksinäisyyttä vähentävää ja hyvinvointia vahvistavaa.

Vuonna 2023 hyvinvointipalvelujemme suositteluluku NPS oli +81 ja vapaaehtoistehtävien +81. Esimerkiksi Senioripysäkin keskusteluavun asiakkaista hyvinvointi lisääntyi 71 prosentilla senioreista.

Poliisihallitus/Arpajaishallinto, RA/2021/1597, on myöntänyt HelsinkiMissiolle rahankeräysluvan 25.11.2021. Lupa on voimassa toistaiseksi 1.1.2022 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään HelsinkiMission yksinäisyyttä vähentävään työhön.