Vähemmän


yksinäisyyttä,


lisää


hyvinvointia


Vapaaehtoisemme ja ammattiauttajamme tukevat ja auttavat nuoria, aikuisia, perheitä ja senioreja monin tavoin. Vapaaehtoistoimintamme tarjoaa useita mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja auttaa.

Näin autoimme vuonna 2023

Kohtaamme vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Vuonna 2023 kohtasimme ihmisiä yhteensä 133 330 kertaa. Apumme on tutkitusti tuloksellista, yksinäisyyttä vähentävää ja hyvinvointia vahvistavaa. Hyvinvointipalvelujemme suositteluluku NPS oli +81 ja vapaaehtoistehtävien +81.

Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää

NUORET

53 527 auttavaa kohtaamista

Hyvinvointi lisääntyi 66 prosentilla keskusteluapua saaneista nuorista. Haitallinen yksinäisyyden kokemus väheni 18 prosenttiyksikköä tukea saaneilla nuorilla. 95 prosenttia nuorista koki tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi.

AIKUISET

9 811 kohtaamista yksinäisyystyössä

Yksinäisyyteen sai helpotusta 73 prosenttia osallistujista ohjelman aikana ja 89 prosenttia seurannan päättymiseen mennessä. Hyvinvointi lisääntyi 63 prosentilla osallistujista.

5 062 kohtaamista Aggredissa

Aggredin asiakkaista 65 prosentilla väkivaltainen käytös väheni ja 43 prosentilla arjenhallinta parani. Väkivaltaisen käytöksen hallintaan sai apua käynnillä melko hyvin tai hyvin 97 prosenttia osallistujista.

Isä ja lapset sekä tukihenkilö Isä ja lapset sekä tukihenkilö

PERHEET

41 634 yksinäisyyttä vähentävää kohtaamista

Lapsiperheen vanhemmat saivat tukea vanhemmuuteen muun muassa perhekavereilta ja Albertin olohuoneella. Perhekaverin tukea saaneiden vanhempien haitallinen yksinäisyys väheni 29 prosenttiyksikköä. Perhekaveritoiminnassa 77 prosenttia vanhemmista koki saaneensa tukea vanhemmuuteen. Olohuonetoimintaan osallistuneista 88 prosenttia kertoi toiminnan vaikuttaneen positiivesti arkeensa.

SENIORIT

28 358 senioreja auttavaa kohtaamista

Vapaaehtoisemme tukevat senioreja muun muassa senioreiden kavereina ja keikka-auttajina. Senioripysäkillä lievennetään yksinäisyyttä ammattilaisen vetämissä ryhmissä. Esimerkiksi Senioripysäkin keskusteluavun aikana hyvinvointi lisääntyi 71 prosentilla asiakkaista.

VAPAAEHTOISET

Lähes 1 000 vapaaehtoista auttoi yksinäisiä eri tehtävissä

Vapaaehtoistoiminta vahvistaa sekä tukea saavien että sitä antavien hyvinvointia. Vapaaehtoisista 91 prosenttia koki toiminnan vahvistavan omaa hyvinvointia.