Mindre


ensamhet,


mera


välbefinnande


Våra volontärer och yrkeshjälpare stöder och hjälper unga, vuxna, familjer och seniorer på många olika sätt. Vår volontärverksamhet erbjuder olika sätt att engagera sig, påverka och hjälpa.

Så här hjälpte vi år 2022

Vi möter årligen tiotusentals människor. Undersökningar visar att vår hjälp ger resultat, minskar ensamhet och stärker välbefinnandet. NPS-rekommendationstalet för våra välbefinnandetjänster var +83 och för våra volontäruppgifter +80.

Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää

UNGA

24 564 hjälpande möten

Välbefinnandet ökade hos 59 procent av de unga som deltog i vår samtalshjälp. Inom stödpersonverksamheten minskade upplevelsen av skadlig ensamhet med 44 procentenheter bland de unga som fick stöd.

VUXNA

4 900 möten i ensamhetsarbetet

Negativt tänkande minskade med 74 procent bland ensamhetsarbetets vuxna kunder. Upplevelsen av skadlig ensamhet lindrades 52 procentenheter under ensamhetsarbetet.

1 281 möten i Aggredi

88 procent av Aggredis kunder upplevde en minskning av våldsamt beteende och 44 procent upplevde förättring sin dagliga livshantering.

Isä ja lapset sekä tukihenkilö Isä ja lapset sekä tukihenkilö

FAMILJER

30 292  möten som minskar ensamhet

Barnfamiljers föräldrar fick stöd för sitt föräldraskap av bland annat familjementorer och i Alberts vardagsrum. Bland de föräldrar som fick stöd av en familjementor minskade ensamheten med 44 procentenheter. Av besökarna på Alberts vardagsrum upplevde 71 procent besöken som en positiv inverkan i deras dagliga liv.

SENIORER

35 032 möten som hjälper seniorer

Våra volontärer stöder seniorer bland annat som stödpersoner och som engångshjälpare. Seniorhållplatsen lindrar ensamhet i grupper som leds av professionella hjälpare. Genom Seniorhjälpens samtalstjänst har välbefinnandet ökat bland 71 procent av kunderna.

VOLONTÄRER

Över 1 000 volontärer hjälpte ensamma i olika uppgifter

Volontärverksamhet stärker välbefinnandet både hos dem som får stöd och hos dem som ger det. 78 procent av våra volontärer kände att deras insatser stärkte deras välbefinnande.

Läs mer om våra resultat

Om du blev intresserad av vår verksamhets påverkan, bekanta dig med våra rapporter om främjande av välbefinnande och hälsa (på finska).