Mindre


ensamhet,


mera


välbefinnande


Våra volontärer och professionella hjälpare stöder och hjälper unga, vuxna, familjer och seniorer på många olika sätt.  Vår frivilligverksamhet erbjuder olika sätt att engagera sig, påverka och hjälpa.

Så här hjälpte vi år 2021

Vi möter årligen tiotusentals människor. Undersökningar visar att vår hjälp ger resultat, minskar ensamheten och stärker välbefinnandet. NPS-rekommendationstalet för våra välbefinnandetjänster var +82 och för våra frivilliguppgifter +86.

Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää

UNGDOMAR

13 292 hjälpande möten

Välbefinnandet ökade hos 66 procent av de unga som deltog i vår samtalshjälp. Inom stödpersonsverksamheten minskade upplevelsen av skadlig ensamhet med 30 procentenheter bland de unga som fick stöd.

VUXNA

526 möten i ensamhetsarbetet

Negativt tänkande minskade med 74 procent bland ensamhetsarbetets vuxna kunder. Upplevelsen av skadlig ensamhet lindrades 52 procentenheter under ensamhetsarbetet.

974 möten i Aggredi

Hos Aggredis kunder förbättrades livskvaliteten med i gemnomsnitt 32 procent under våldsarbetets gång.

Isä ja lapset sekä tukihenkilö Isä ja lapset sekä tukihenkilö

FAMILJER

21 460 möten som minskar ensamhet

Barnfamiljers föräldrar fick stöd för sitt föräldraskap av bland annat familjementorer och i Alberts vardagsrum. Bland de föräldrar som fick stöd av en familjementor minskade ensamheten med 28 procentenheter. Av dem som besökte Alberts vardagsrum upplevde 71 procent att de var mindre ensamma.

SENIORER

29 279 möten som hjälper seniorer

Våra volontärer stöder seniorer bland annat som stödpersoner och som engångshjälpare. Seniorhållplatsen lindrar ensamhet i grupper som leds av professionella hjälpare. Till exempel genom Seniorhjälpens samtalstjänst ökade välbefinnandet hos 62 procent av kunderna.

VOLONTÄRER

Över 1 000 volontärer hjälpte ensamma i olika uppgifter

Frivilligverksamhet stärker välbefinnandet både hos dem som får stöd och hos dem som ger det. Av våra volontärer upplevde 92 procent att deras insatser stärkte deras eget välbefinnande.

Läs mer om resultatet av vårt arbete

Om du har blivit intresserad av viken inverkan vårt arbete har kan du bekanta dig med våra rapporter om främjande av välbefinnande och hälsa (på finska).