Så här


hjälpte vi


år 2023


140-åriga HelsingforsMission har vuxit till att bli en Finlands ledande expertorganisation inom ensamhet.

Vi bemöter årligen tiotusentals människor med ett totalt antal på 133 330 träffar i fjol.

Ett enda möte kan vara livsviktigt

Vår riksomfattande hjälp vi erbjuder till personer som lider av ensamhet är bevisat effektiv, minskar ensamhet och stärker välbefinnande.

NPS-rekommendationstalet för våra välbefinnandetjänster var +81 och för våra volontäruppgifter +81.

Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää

UNGA

53 527 hjälpande möten

Välbefinnandet ökade hos 66 procent av de unga som deltog i vår samtalshjälp. Inom kompisverksamheten minskade upplevelsen av skadlig ensamhet med 18 procentenheter bland de unga som fick stöd. 95 procent av unga upplevde att de blev hörda och sedda.

VUXNA

811  möten i ensamhetsarbetet

Ensamheten lindrades för 73 procent av deltagarna under programmet och för 89 procent under uppföljningen. Välbefinnandet ökade för 63 procent bland klienterna i ensamhetsarbetet.

5 062 möten i Aggredi

65 procent av Aggredis kunder upplevde en minskning av våldsamt beteende och 43 procent upplevde förättring sin dagliga livshantering. 97 procent av klienterna upplevde att de fick hjälp med att hantera våldsamt beteende.

Isä ja lapset sekä tukihenkilö Isä ja lapset sekä tukihenkilö

FAMILJER

41 634  möten som minskar ensamhet

Barnfamiljers föräldrar fick stöd för sitt föräldraskap av bland annat familjementorer och i Alberts vardagsrum. Bland de föräldrar som fick stöd av en familjekompis minskade ensamheten med 29 procentenheter. 77 procent av föräldrarna upplevde att de fått stöd i föräldraskapet. Av besökarna på Alberts vardagsrum upplevde 88 procent besöken som en positiv inverkan i deras dagliga liv.

SENIORER

28 358 möten som hjälper seniorer

Våra volontärer stöder seniorer bland annat som seniorkompisar och som engångshjälpare. Seniorhållplatsen lindrar ensamhet i grupper som leds av professionella hjälpare. Genom Seniorhjälpens samtalstjänst har välbefinnandet ökat bland 71 procent av kunderna.

VOLONTÄRER

Närmare 1 000 volontärer hjälpte ensamma i olika uppgifter

Volontärverksamhet stärker välbefinnandet både hos dem som får stöd och hos dem som ger det. 91 procent av våra volontärer kände att deras insatser stärkte deras välbefinnande.

Läs mer om våra resultat

Om du blev intresserad av vår verksamhets påverkan, bekanta dig med våra rapporter om främjande av välbefinnande och hälsa (på finska).