Vad är


ensamhet?


Var tionde finländare lider av skadlig ensamhet. Men upplevelser av ensamhet går att påverka. Följ med oss och lär dig mer.

Yksinäinen nainen porttikongissa

Ensamhet är mera vanligt bland unga – kring 14 % av grundskole- och andra stadiets studerande och en fjärdedel av högskolestuderande upplever ensamhet. Ensamhet är även en av de största hälsoriskerna för seniorer.

Visste du detta om ensamhet?

Ensamhet är en ångestframkallande, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. Även om ensamhet orsakar nedstämdhet samt psykiskt och fysiskt illamående, skiljer sig ensamhet betydligt från depression och sjukdomar.

 

Social ensamhet har beskrivits som en klyfta mellan de önskade och de egentliga sociala relationerna. I social ensamhet saknas eller är de viktiga relationerna och nätverken antingen knappa eller obefintliga.

 

I emotionell ensamhet är de sociala relationernas kvalitet mera relevant än mängden av relationer – att vi upplever samhörighet och meningsfullhet i våra befintliga sociala relationer. Vi kan även uppleva ensamhet då vi är bland människor, i vänskaps- och familjerelationer.

Självvald ensamhet skiljer sig från ensamhet. Att vara ensam upplevs då som något positivt och önskvärt, även avkopplande i en hektisk livssituation. Ensamhet skiljer sig också från social isolering. En person som är ensam är inte nödvändigtvis socialt isolerad, medan en person som är socialt isolerad inte nödvändigtvis lider av ensamhet.

Stora livsförändringar, kriser och övergångsperioder kan vara förknippade med upplevelser av ensamhet. Att flytta till en ny stad, byta skola, gå igenom en skilsmässa eller gå i pension är situationer där en person kan känna sig ensam. Ensamhet kan också uppstå till följd av förluster eller misslyckanden i ens liv.

Social uteslutning, eller ostracism, är en avsiktlig eller oavsiktlig handling där man ignorerar eller lämnar någon utanför. Upplevelser av ostracism orsakar social smärta, som i hjärnan upplevs på samma sätt som fysisk smärta.

Upplevelsen av ensamhet är inte att underskatta: den orsakar smärta i samma hjärnområden som fysisk smärta.

Vi vill vara tillsammans

Känslan av ensamhet förmedlar ett starkt behov av samhörighet. Den kan också ses som en varningssignal om att en betydelsefull relation är hotad eller att vi inte blir sedda och hörda på det sätt vi önskar i våra sociala interaktioner.

Mötesplatser

Ensamhet lindras bäst genom att vara tillsammans med andra. Bekanta dig med våra tjänster och kom och möt nya människor. Du kan också ansöka om att bli volontär. Genom volontärarbete upplever både volontären och mottagaren välbefinnande och glädje.

Lär dig mer om ensamhet!

Katso kaikki
Nuoret kalliolla
13.6.2024
Aktuellt

Pride-program för unga

Kom med och fira Prideveckan med oss och delta i Svenska Hörnans olika evenemang under…
20.5.2024
Aktuellt

UMK-artisten Keira Lundström: ”Alla behöver bli hörda och sedda”

När Keira gick i lågstadiet, var hon ett frispråkigt barn, som blev utpekat och inte…
20.5.2024
Aktuellt

”Diskussionerna hjälpte mig att förstå mig själv”

Helsingforsmissionens Krisjour kan vara till stor hjälp i en situation, där du känner dig helt…
Katso kaikki