SCHOOL TO


BELONG


MINSKA ENSAMHET MED SKOLANS GEMENSAMMA KRAFTER.

Det finns upplevelser av ensamhet i alla skolor. Därför skapade vi programmet School to Belong med tillhörande certifikat. Att er skola förbinder sig till programmet är ett tecken på att man inte vill sopa problemen under mattan, utan aktivt motverka ensamhet – så att ingen blir ensam. Nu är det dags för handling.

SCHOOL TO BELONGS ENSAMHETSENKÄT

School to Belong-ensamhetsenkäten har utrett hur elever i 36 skolor som deltar i School to Belong-programmet upplever ensamhet. Efter pandemibegränsningarna har ungas upplevelser av ensamhet inte sjunkit tillbaka till tidigare nivå. Unga upplever ensamhet mycket mer än någonsin förr. Var fjärde ung person upplever att hen inte har en enda nära vän eller någon grupp som hen känner att hen hör till.

ENSAMHETENS TID ÄR FÖRBI

Ensamhet bland barn och unga är ett allvarligt och växande problem. I högstadieåldern känner sig var fjärde flicka och var tionde pojke ensam. Ensamhet är aldrig självvald eller trevlig. Långvarig ensamhet försämrar ungas psykiska och fysiska hälsa, minskar inlärningsförmågan och gör en mottaglig för våldsamt beteende. Vi har inte råd att lämna ett enda barn eller en enda ung människa utanför.

School to Belong-programmet hjälper skolorganisationen att identifiera och lindra ensamhet bland unga och erbjuder verktyg för att ingripa mot ensamhet. Programmet gör arbetet mot ensamhet till en gemensam angelägenhet för hela skolan. Det är en idé som man arbetar för tillsammans.

Inom programmet utnyttjar vi metoder som i internationella undersökningar har visat sig fungera bäst: effektivt tidigt ingripande, färdighetsövningar, förändrat attitydklimat och åtgärdande av snedvridna tankemönster som upprätthåller ensamhet.

Mer information:

Lotta Forsbäck

044 765 4487
lotta.forsback@helsinkimissio.fi

Kontakt och förfrågningar gällande skolsamarbetet:

Oscar Lehtinen

Krisarbetare
045 341 0514
oscar.lehtinen@helsinkimissio.fi

TILLSAMMANS ÄR VI ETT

Kuva School to Belongin lähettiläästä, Tim Sparvista

Det är naturligt att känna sig lite borttappad och ensam i vår föränderliga värld. Om ensamhet känns problematiskt går det att få hjälp. Jag är glad att jag för min del kan vara med och dela med mig av mina erfarenheter av ensamhet.

Tim Sparv

Det är viktigt att ensamhet tas upp som något som berör hela skolan gemensamt. Varenda en av oss kan uppleva ensamhet. Jag tycker det är fint när folk visar varandra sin medmänsklighet, sin halvfärdighet och sin sårbarhet.

Yeboyah
Nuori poika lähikuvassa Nuori poika lähikuvassa

Ung behöver inte betyda ensam

Har du hamnat i en svår livssituation? Har du problem med dina relationer? Känner du dig ensam? Vill du lära dig att möta dig själv med medkänsla?

Våra volontärer och professionella hjälpare finns här för dig – av oss får du konfidentiell samtalshjälp och stöd i vardagen. Bekanta dig med tjänsterna vi erbjuder unga!

HELA SKOLGEMENSKAPENS GEMENSAMMA MISSION

De skolor som förbinder sig till att följa programmet får ett School to Belong-certifikat. Det vittnar om att det är en skola där man ser att ensamhet är ett problem och arbetar för att minska ensamheten – så att ingen blir ensam. I en sådan skola har unga människor det bra.

Programmet genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Åbo universitets Institution för lärarutbildning, Regionförvaltningsverket samt professor och ensamhetsforskare Niina Junttila.

Programmet har tagits fram som en långvarig arbetsmodell för alla skolor i Finland. Det genomförs på riksnivå genom virtuella utbildningar och e-material. Programmet är tills vidare inriktat på klasserna 7–9 och skolor på andra stadiet och det genomförs på finska och svenska. Deltagande är gratis för skolorna.

Så här kan din skola gå med i programmet

  1. Anmälningen är öppen från januari till mars
  2. En ensamhetsenkät genomförs i skolan
  3. Resultatet av enkäten publiceras och en ensamhetstrategi görs upp för skolan
  4. Skolan erbjuds verktyg för att förverkliga sin ensamhetsstrategi
  5. Skolor som har förbundit sig till programmet certifieras årligen

Under läsåret 2022–23 deltar följande skolor i School to Belong:

Alppilan lukio, Brändö gymnasium, Business College Helsinki, Etu-Töölön lukio, Grundskolan Norsen, Gymnasiet Lärkan, Helsingin aikuislukio, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Kerttulin lukio, Lagstads skola, Luostarivuoren Lyseon lukio, Mattlidens gymnasium, Mäkelänrinteen lukio, Naantalin lukio, Paimion lukio, Puolalanmäen lukio, Sibelius-lukio, Stadin ammatti- ja aikuisopisto (14 verksamhetsställen), Tapiolan lukio, Turun klassillinen lukio, Turun normaalikoulu, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Tölö gymnasium, Statens skolhem, Vuosaaren lukio, Winellska skolan och Yrkesinstitutet Prakticum.

School to Belong-skolornas materialbank

Deltar din skola i School to Belong-programmet? Logga in i den lösenordsskyddade materialbanken så får du tillgång till mångsidigt material att använda i skolan.

Tipsa om en skola

Vill du tipsa HelsingforsMission om en skola som du önskar att skulle vara med och minska ensamheten i skolgemenskapen? Ge oss kontaktuppgifterna till skolan så tar vi kontakt! Skolor kan anmäla sig för nästa läsår från och med januari.

Delta i dagsverkesinsamlingen

Ett sätt att minska ensamheten på riksnivå är att ordna en dagsverkesinsamling. Erbjud eleverna en omtyckt och betydelsefull dag och delta!

Ge ett bidrag för unga

Arbetar du på ett företag som vill vara med och stödja School to Belong-programmet? Ta kontakt med Silva Saulio (silva.saulio@helsinkimissio.fi)