School to


Belong –


för skolor


Programmet School to Belong hjälper skolorganisationen att identifiera och lindra ensamhet bland unga och erbjuder verktyg för att ingripa mot ensamhet. Programmet gör arbetet mot ensamhet till ett gemensamt uppdrag för hela skolan. Det är en idé som man arbetar för tillsammans.

Hela skolans gemensamma uppdrag

School to Belong-programmet har utvecklats som en lösning för den ökade ensamheten bland unga. Programmet erbjuder verktyg till att minska ensamhet från en strategisk nivå till en vardaglig nivå. Skolpersonalens sätt att ta tag i ensamhet utvidgas då skolningarna ger tillvägagångssätt att känna igen ensamhet och ta det på tal. School to Belong utmanar unga, vårdnadshavare och skolpersonal till att göra ändringar för att minska ensamhet och stärka gemenskapen.  

Programmet har tagits fram som en långvarig arbetsmodell för alla skolor i Finland. Det genomförs på riksnivå genom virtuella utbildningar och e-material. Programmet är tills vidare inriktat på klasserna 7–9 och skolor på andra stadiet och det genomförs på finska och svenska. Deltagandet är gratis för skolorna.

Programmets innehåll: 

 • Ensamhetsenkät
 • Strategiverktyg
 • Skolningar och föreläsningar för unga, skolpersonal och vårdnadshavare
 • Undervisningsmaterial och verktyg
 • Gemenskapsevenemang
 • Skolbesök
 • Tjänsterna på Krisjouren för unga
 • Fördjupade arbetspaket
 • School to Belong-certifikat

Första året

Ensamhetsenkät
***
Strategiverktyg
Kickoff-evenemang för unga på distans
Skolningar och föreläsningar
Undervisningsmaterial och verktyg
Kompisveckan 
Stöd av Krisjouren för unga
School to Belong-certifikat

Andra året

Fördjupade arbetspaket
***
Kickoff-evenemang för unga på distans
Skolningar och föreläsningar
Undervisningsmaterial och verktyg
Kompisveckan 
Stöd av Krisjouren för unga

Tredje året

Ensamhetsenkät 
***
Fördjupat arbetspaket
Kickoff-evenemang för unga på distans
Skolningar och föreläsningar
Undervisningsmaterial och verktyg
Kompisveckan 
Stöd av Krisjouren för unga

School to Belong-skolornas materialbank

Deltar din skola i School to Belong-programmet? Logga in i den lösenordsskyddade materialbanken så får du tillgång till mångsidigt material att använda i skolan.

Vanliga frågor om School to Belong-programmet

Är du intresserad av programmet School to Belong? Hitta svar på vanliga frågor om programmet!

 • Skolan förbinder sig att delta i programmet under minst tre år, vilket möjliggör grundläggande åtgärder för att minska ensamhet i skolstrukturen
 • Skolan ser till att School to Belong-ensamhetsenkäten når ut till så många unga, vårdnadshavare och skolpersonal som möjligt
 • Skolan kommer att erhålla en rapport från HelsingforsMission om enkätresultaten samt verktyg för att utveckla ensamhetsstrategin i skolan. Verktygen kommer att användas av rektorn eller annan nyckelperson för att formulera och implementera skolans strategi för att minska ensamhet. Ensamhetsstrategin är ett effektivt verktyg för kunskapshantering, utvärdering, övervakning och planering i att stödja skolans insatser i att minska ensamhet bland unga
 • Skolan åtar sig att implementera programmets innehåll i enlighet med skolspecifika ensamhetsstrategin
 • Skolor som har utvecklat en ensamhetsstrategi tilldelas School to Belong-certifikat för sina insatser i att minska ensamhet och främja gemenskapen
 • I skolorna kan ett ensamhetsteam etableras för att minska ensamhet och främja gemenskapen i enlighet med skolans ensamhetsstrategi

 • Kontaktpersonerna sprider information om School to Belong-programmet i skolan
 • Kontaktpersonerna följer med genomförandet av programmets åtgärder och implementeringen av den skolspecifika ensamhetsstrategin
 • De ansvarar för kommunikationen och samarbetet mellan skolan och HelsingforsMissions School to Belong-team
 • Det är rekommenderat att skolan har minst två kontaktpersoner, vilket möjliggör samarbete i par för ömsesidigt stöd

 • Personalen deltar i programmets utbildningar
 • Personalen bekantar sig med programmets materialbank och utnyttjar föreläsningar, lektions- och stödmaterial i sitt arbete 
 • Personalen tar ensamhet på tal med den unga och lyssnar på den ungas erfarenheter om personalen misstänker att den unga upplever ensamhet
 • Personalen ser till att unga som behöver hjälp inte lämnas ensamma och hänvisar dem vid behov till Krisjouren för unga
 • Personalen funderar på hur de kan minska ensamhet bland unga och stärka gemenskapen i sitt arbete

Så här certifieras din skola

 1. Skolan anmäler sig till programmet
 2. En ensamhetsenkät genomförs i skolan
 3. Resultatet av enkäten publiceras och en ensamhetstrategi görs upp för skolan
 4. Skolan erbjuds verktyg för att förverkliga sin ensamhetsstrategi
 5. Skolor som har förbundit sig till programmet certifieras

School to Belong-certifikatet har hittills beviljats till följande läroanstalter:

Alppilan lukio, Ammattiopisto Gradia, Brändö gymnasium, Business College Helsinki, Cronhjelmskolan, Cygnaeus skola Åbo, Ekenäs högstadieskola, Espoon yhteislyseo, Espoonlahden koulu, Etelä-Tapiolan lukio, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Herttoniemen yhteiskoulu, Jyväskylän Lyseon lukio, Kallion lukio, Karakallion yläkoulu, Keravan lukio, Keuda, Sarviniitynkatu, Kyrkslätts gymnasium, Laanilan lukio, Lauttasaaren yhteiskoulu, Leppävaaran lukio, Lintumetsän koulu, Luostarivuoren Lyseon lukio, Mattlidens gymnasium, Mäkelänrinteen lukio, Naantalin lukio, Nousiaisten lukio, Novida lukio, Oulun Lyseon lukio, Ounasvaaran lukio, Perho Liiketalousopisto, Porolahden peruskoulu, Puolalanmäen lukio, Raision lukio, Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, Sibelius-lukio, Stadin AO, Storängens skola, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tapiolan lukio, Tredu, Turun ammatti-instituutti, Ruiskatu, Turun klassillinen lukio, Turun normaalikoulu, Tölö gymnasium, Vuosaaren lukio.

Ta kontakt

Lotta Forsbäck

Programkoordinator

044 765 4487