Volontär bland unga

Den tid du ger är viktig för unga i behov av stöd. Du kan ställa upp som volontär bland unga under en kortare period på 1–3 månader eller bli en stödperson som ger av sin tid från ett halvår till ett år.
Bli volontär redan i dag!

Bekanta dig med olika former av frivilligarbete!

Att vara volontär inom HelsingforsMission

Som volontär bland unga blir du en del av HelsingforsMissions volontärgemenskap. Vi erbjuder fortbildning och handledning samt det stöd som behövs genom våra koordinatorer för frivilligverksamheten. Dessutom ordnar vi trevliga rekreationsdagar för våra volontärer!

Alla som deltar i frivilligverksamheten har tystnadsplikt. När du ställer upp som frivillig med unga blir du ombedd att ge tillstånd till ett utdrag om brottslig bakgrund innan frivilligverksamheten inleds. Vi beställer ditt straffregisterutdrag för dig i samband med utbildningen.

Ansök och kom med i vår gemenskap av engagerade volontärer!