Volontär för unga

Den tid du ger är av stor betydelse för unga som behöver stöd. Du kan ställa upp som en volontär kompis för unga under en kortare period på 1–3 månader eller bli en stödperson som ger av sin tid från ett halvår till ett år.


Bli volontär redan i dag!

Bekanta dig med olika former av volontärarbete!

Att vara volontär inom HelsingforsMission

Som volontär för unga blir du en del av HelsingforsMissions volontärgemenskap. Vi erbjuder utbildning och handledning samt stöd av våra koordinatorer för volontärverksamheten. Dessutom ordnar vi trevliga rekreationsdagar för våra volontärer!

Alla som deltar i volontärverksamheten har tystnadsplikt. När du ställer upp som volontär för unga blir du ombedd att ge tillstånd till ett utdrag om brottslig bakgrund innan verksamheten inleds. Vi beställer ditt straffregisterutdrag för dig i samband med utbildningen.

Ansök och kom med i vår gemenskap av engagerade volontärer!