Du behöver


inte vara


ensam


Befinner du dig i en svår livssituation? Har du problem i dina relationer? Känner du dig ensam? Vill du lära dig att möta dig själv med medkänsla?

Många i din ålder känner sig ensamma eller otillräckliga just nu – våra volontärer och professionella hjälpare finns här för att erbjuda dig konfidentiell samtalshjälp och stöd i vardagen. Berätta för oss vad du har på hjärtat!

We also offer councelling in English.

Kaksi poikaa istuu rappukäytävässä, toisen käsi toisen olalla

Krisjouren för unga

Krisjouren för unga erbjuder personer i åldern 12–29 år flera avgiftsfria tjänster att välja mellan. Du kan prata ansikte mot ansikte eller på distans, träffas i grupp eller på tumanhand. Vad som än passar dig bäst.

Jag räcker till-guiden

Vill du bli vän med dig själv och komma ifrån överdrivna krav och en osund kritisk inställning? Jag räcker till-handboken ger dig verktyg för att vara snällare med dig själv. Du kan läsa guiden gratis på skärmen, ladda ner eller printa ut den.

School to Belong

School to Belong -programmet hjälper skolorganisationen att identifiera och lindra ensamhet bland unga och erbjuder verktyg för att ingripa mot ensamhet. Programmet gör arbetet mot ensamhet till en gemensam angelägenhet för hela skolan. Det är en idé som man arbetar för tillsammans.