Du behöver


inte vara


ensam


Har du hamnat i en svår livssituation? Har du problem med dina relationer? Känner du dig ensam? Vill du lära dig att möta dig själv med medkänsla?

Många i din ålder känner sig ensamma eller otillräckliga just nu, därför finns våra volontärer och professionella hjälpare finns här för dig – av oss får du konfidentiell samtalshjälp och stöd i vardagen. Berätta för oss vad som tynger dig!

Kaksi poikaa istuu rappukäytävässä, toisen käsi toisen olalla

Vi erbjuder personer i åldern 12–29 år flera avgiftsfria tjänster att välja mellan. Du kan prata ansikte mot ansikte eller på distans, träffas i grupp, komma med din partner/partners, familj eller träffas på tumanhand. Det är du som vet bäst vad som är rätt för dig.

Jag räcker till-guiden

Vill du bli vän med dig själv och komma ifrån överdrivna krav och en osund kritisk inställning? Jag räcker till-handboken ger dig verktyg för att vara snällare med dig själv. Du kan läsa guiden gratis på skärmen, ladda ner den eller printa ut den.

School to Belong

School to Belong -programmet hjälper skolorganisationen att identifiera och lindra ensamhet bland unga och erbjuder verktyg för att ingripa mot ensamhet. Programmet gör arbetet mot ensamhet till en gemensam angelägenhet för hela skolan. Det är en idé som man arbetar för tillsammans.

HelsingforsMission finns också på Jodel, där du kan samtala anonymt med våra yrkeshjälpare på kanalen @mielenmaisema när du rör dig i huvudstadsregionen.