Senioripysäkin


ohjaajakoulutus


Kouluttautumalla Senioripysäkki-ryhmänohjaajaksi saat uusia välineitä auttamistyöhösi. Voit hakea Senioripysäkki-ryhmänohjaajakoulutukseen, jos sinulla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan perustutkinto tai muu soveltuva koulutus.

Nainen juttelee toiselle naiselle

Ryhmänohjaajakoulutus

Senioripysäkin ryhmänohjaajakoulutus antaa sinulle uudenlaisen työkalupakin ja uusia näkökulmia työhösi – ja samalla koko elämääsi. Koulutettuna ohjaajana sinulla on valmiudet Senioripysäkki-ryhmien käynnistämiseen ja ohjaamiseen.

Senioripysäkki-ryhmät vähentävät yksinäisyyttä, lieventävät ahdistuneisuutta ja masennusta, sekä luovat yksinäisten välille ystävyyssuhteita, jotka kantavat ryhmäajan jälkeenkin. Senioripysäkki-ryhmänohjaajana annat senioreille merkityksellistä ja vaikuttavaa apua.

Voit hakea Senioripysäkki-ryhmänohjaajakoulutukseen, jos sinulla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan perustutkinto tai muu soveltuva koulutus.

”Ryhmien ohjaaminen on sukellus ihmisen mieleen, ryhmän monimuotoiseen maailmaan ja Suomen historiaan. Ohjaaja ei voi koskaan ennalta tietää, mitä ryhmissä tulee tapahtumaan, mihin keskustelu johtaa ja juuri se tekeekin ryhmien ohjaamisesta kiinnostavaa.”

Ari Marjovuo, Senioripysäkki-ryhmien kehittäjä

Täydentävää koulutusta

  • Senioripysäkki-ryhmänohjaajakoulutus on nykyistä ammattitaitoasi täydentävää koulutusta, johon voit osallistua joustavasti työsi ohella.
  • Koulutus kestää vuoden ja on maksutonta, mutta materiaalikustannuksista veloitamme 330 euroa. Hintaan sisältyy uudistettu Senioripysäkki-ryhmänohjaajan käsikirja (HelsinkiMissio 2021).
  • Seuraava koulutus alkaa vuoden 2024 syksyllä
  • Uusi koulutus aloitetaan vuosittain, jos koulutuksesta on kiinnostunut vähintään kymmenen henkilöä.
  • Koulutukseen osallistuneet ovat olleet lähes sataprosenttisesti tyytyväisiä koulutuksen antiin ja innostuneita saamistaan uusista valmiuksista.

Kokemuksellista oppimista

Senioripysäkki-ryhmänohjaajakoulutus jakautuu kahteen kuuden kuukauden mittaiseen osioon. Ensimmäinen osio sisältää kaksi peräkkäistä koulutuspäivää kuukaudessa. Toisen osion aikana koulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja koulutettavat aloittavat oman Senioripysäkki-ryhmänsä.

Koulutus on kokemuksellista oppimista, jossa työstetään omia tunnekokemuksia. Tunnekokemusten kautta ryhmänohjaajalla on mahdollisuus päästä lähemmäksi ryhmän tiedostamatonta tasoa, josta erilaiset ryhmäläisen menneisyydestä nousevat hahmot syntyvät.

Ryhmäanalyyttisen lähestymistavan lisäksi koulutuksessa on myös mukana mentalisaationäkökulma. Se on mielen teoria, jossa tutkitaan ja opetellaan sitä, miten ihminen pystyy pohtimaan omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on omaksua Senioripysäkki-ryhmänohjaajan rooli, jonka avulla ohjaaja pystyy tunnistamaan erilaisia ryhmän terapeuttisia tekijöitä, jotka parhaimmillaan lisäävät ryhmän jäsenen itsetuntemusta, omien tunteiden tunnistamista, epävarmuuden ja ahdistuksen sietokykyä. Nämä mahdollistavat myös ryhmäläisen aiempaa joustavampien puolustusreaktioiden käytön.

Koulutuksen sisältö

  • Senioripysäkki-ryhmämalli
  • Senioripysäkki-ryhmänohjaajan rooli
  • Erilaisten ryhmäilmiöiden tarkastelua teoreettisesti ja kokemusperäisesti
  • Senioripysäkki-ryhmänohjaajan käsikirja
  • Senioripysäkki-ryhmänohjaajan todistuksen saaneilla on oikeus tavaramerkkiin

Hae Senioripysäkin ohjaajakoulutukseen

Lisätietoja:

Sari Korhonen
Kouluttaja, Senioripysäkki-ryhmänohjaaja
sari.korhonen@helsinkimissio.fi
09 2312 0263, 045 875 7872