Ammattilaisten


työkalupakki


Työskenteletkö yksinäisyyden vähentämisen tai palautetietoisuuden parissa? Kohtaatko työssäsi nuoria? Oletko kiinnostunut Aggredi-menetelmästämme? Tarjoamme ammattilaisille monipuolisia materiaaleja ja koulutuksia työn tueksi.

Tutustu oppaisiimme ja koulutuskokonaisuuksiimme!

Yksinäisyystyön keskuksen koulutukset ammattilaisille

Yksinäisyystyön keskus tarjoaa maksuttomia koulutuksia ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja osaamistaan yksinäisyydestä ilmiönä. Koulutamme ammattilaisia myös tutkitusti tehokkaaseen HelsinkiMissiossa kehitettyyn Yksinäisyystyön menetelmään.

Yksinäisyyden omahoito-opas yksinäisyyden lievittämiseen

HelsinkiMission Yksinäisyyden omahoito-opas sopii kaikille, jotka haluavat pysähtyä yksinäisyyden äärelle ja tutkia siihen liittyviä ajatuksia, tunteita ja toimintatapoja. Opasta voit käyttää tukena keskusteluissa, jotka sivuavat yksinäisyyttä.

FIT – palautetietoinen työskentelytapa

Mistä tiedät, että onnistut asiakastyössäsi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena? Tiedätkö, mitkä työsi osa-alueet kaipaavat kehittämistä?

Palautetietoinen työskentelytapa eli Feedback-Informed Treatment (FIT) on lähestymistapa sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointiin sekä laadun ja tehokkuuden lisääntymiseen.

Tarjoamme innostavia ja laadukkaita koulutuksia organisaatioiden erilaisiin tarpeisiin.

Senioripysäkin ohjaajakoulutus ammattilaisille

Haluatko hankkia jatkokoulutusta senioreiden parissa työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisena?

Voit hakea Senioripysäkki-ryhmänohjaajakoulutukseen, jos sinulla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan perustutkinto tai muu soveltuva koulutus. Kouluttautumalla Senioripysäkki-ryhmänohjaajaksi saat uusia välineitä auttamistyöhösi. Samalla kartutat henkistä pääomaasi ja osaamistasi.

Materiaaleja nuorten parissa työskenteleville

Tarjoamme nuorten parissa työskenteleville tueksi materiaaleja itsemyötätunnon vahvistamiseen ja kriisityöskentelyyn.

Minä riitän – opas itsemyötätuntoon

Moni nuori kamppailee liiallisen vaativuuden tai kriittisyyden parissa. Minä riitän -oppaan avulla saat työkaluja itsemyötätunnon vahvistamiseen. Sen voi lähettää nuorelle tai käyttää apuna yhteisiin pohdintoihin

Kuinka kohdata kriisissä oleva nuori?

”Kuinka kohdata kriisissä oleva nuori” -materiaali auttaa nuoria kohtaavia ammattilaisia tunnistamaan nuoren mahdollinen kriisitilanne. Haluamme vahvistaa tunnetta siitä, että jokainen meistä voi tarvittaessa olla isoksi avuksi ja auttaa nuorta eteenpäin. Kohtaamisen kokemus voi jättää nuoreen jäljen ja muiston, joka voi auttaa eteenpäin myös niissä tulevissa hankalissa hetkissä.

Aggredin menetelmäopas väkivallan parissa työskenteleville

Miten työskennellä väkivallan parissa? Miten puhua väkivallasta neutraalisti ja tuomitsematta?

Aggredin menetelmäopas kuvaa Aggredin työskentelyä kokonaisvaltaisesti asiakkaaksi ohjautumisesta aina asiakassuhteen päättymiseen saakka. Se on ennen kaikkea käytännön opas, mutta sisältää myös menetelmän kehittämisessä käytettyä tutkimustietoa.

Keikkavapaaehtoistoiminnan malli

HelsinkiMissiossa on kehitetty vapaaehtoistoiminnan malli, jolla myös kiireiset tai muuten säännölliseen toimintaan sitoutumisen vaikeaksi kokevat ihmiset voivat antaa vapaa-aikaansa helposti vapaaehtoistoimintaan.

Tarjoamme mallia ja sen käynnistämiseen tarvittavaa konsultoivaa tukea keikkavapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille organisaatioille.