Keikkavapaaehtoismalli

HelsinkiMissiossa on kehitetty vapaaehtoistoiminnan malli, jolla myös kiireiset tai muuten säännölliseen toimintaan sitoutumisen vaikeaksi kokevat ihmiset voivat antaa vapaa-aikaansa helposti vapaaehtoistoimintaan.

Keikka-auttajana toimiva vapaaehtoinen voi itse määritellä mille keikalle lähtee auttamaan ja milloin; keikkojen valitseminen tapahtuu salattujen intranet-sivujen kautta. HelsinkiMissio tarjoaa keikka-apua senioreille arjen haasteisiin mm. kaupassa käymisessä, ulkoilussa, verhojen ripustamisessa ja lääkärikäynneissä. Mallia voidaan soveltaa myös muihin apua tai seuraa tarvitseviin ryhmiin.

Haluatteko mallin käyttöön omaan organisaatioonne?

Keikkatoiminta on mallinnettu ja otettu HelsinkiMission tuella käyttöön jo mm. Espoossa (EJY/ Espoon vapaaehtoisverkosto). Kokemukset siellä ovat erinomaisia.

Tarjoamme mallia ja sen käynnistämiseen tarvittavaa konsultoivaa tukea myös muille keikkavapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille organisaatioille. Raha-automaattiyhdistys tukee mallin valtakunnallistamista, joten HelsinkiMissio ei ota yhteistyökumppaneilta maksua konsultoinnista. Osaamisemme ja kokemuksemme yhteistyöverkostoihin, markkinointimateriaaleihin, vapaaehtoisten koulutukseen ja intranetin käyttöön liittyen ovat kumppanien käytössä. Yhteistyön alettua kirjataan yhteistyösopimus, jossa määritellään mm. koulutusmateriaalien ja HelsinkiMission logon käytöstä.

Mitä hyötyä keikkamallista on?

Keikkavapaaehtoistoiminnan malli on houkutellut HelsinkiMissioon satoja aktiivisia vapaaehtoisia, joista monet ovat nuoria tai työikäisiä, jotka eivät halua tai pysty sitoutumaan säännölliseen toimintaan. Malli näyttää kiinnostavan myös juuri eläkkeelle jääneitä, jotka kiireisen työelämän jälkeen eivät halua olla sidottuja valmiisiin aikatauluihin. Keikkamalli madaltaa kynnystä vapaaehtoistoimintaan ja tuo siihen mukaan ihmisiä, jotka muuten eivät todennäköisesti olisi tulleet mukaan toimintaan. Osa vapaaehtoisista myös sitoutuu jonkin aikaa keikkailtuaan säännöllisempään vapaaehtoistoimintaan, esimerkiksi yhden seniorin säännölliseksi avuksi. Keikkamallin konkreettisuus ja toiminnallisuus ovat tuoneet toimintaan myös aiempaa enemmän mies-vapaaehtoisia. Malli hyödyttää järjestöä tuomalla siis mukaan uusia ja erilaisia vapaaehtoisia. Toisaalta malli hyödyttää myös vapaaehtoisia, jotka pääsevät mukaan toimintaan omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla.

Mallista hyötyvät kaikki, jotka tarvitsevat apua, tukea tai seuraa arkeensa. Vapaaehtoisen vierailu tuo usein avun konkreettiseen asiaan kuten kaupassakäyntiin tai pieneen kodin askareeseen, jota seniori ei saisi yksin tehdyksi. Tämä lisää konkreettisesti ja kokemuksellisesti arjessa selviytymistä. Vapaaehtoiset eivät pääsääntöisesti tee asioita seniorin puolesta vaan yhdessä hänen kanssaan, mikä edistää ja ylläpitää seniorin toimintakykyä. Konkreettiseen askareeseen liittyvä käynti on lisäksi aina myös sosiaalinen. Kahvittelu ja keskustelu piristävät, vähentävät yksinäisyyden tunnetta ja ennaltaehkäisevät osaltaan masennusta.

Keikkamallista on HelsinkiMission kokemusten mukaan hyötynyt myös yhteistyöverkosto, esimerkiksi Helsingin kaupunki, jonka kotihoito, palvelutalot ym. voivat tarjota asiakkailleen vapaaehtoisten apua HelsinkiMission kautta.


Lisätietoja:

Marjut Puisto
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori: keikka-apu, Aamukorva
09 2312 0222, 045 875 7865