Tutkimukset ja


opinnäytetyöt


Tietoa tutkimuslupamenettelystä

HelsinkiMissiossa tehtävä tutkimustoiminta keskittyy yksinäisyyden vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen sekä HelsinkiMission strategian mukaisiin ajankohtaisiin aihealueisiin ja ilmiöihin. Tutkimustoiminnan tavoitteena on lisätä yksinäisyyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää tietoa HelsinkiMission toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi.

HelsinkiMissiossa tehdään kolmentyyppisiä tutkimuksia:

  • HelsinkiMission oma tutkimustoiminta on organisaation itse suunnittelemaa, toteuttamaa tai tilaamaa tutkimusta, johon kuuluvat mm. kansalaiskyselyt.
  • Yhteistyötutkimus on HelsinkiMission perustehtävää palvelevaa tutkimusta, jossa kartoitetaan toimintaan osallistuvien asiakkaiden, vapaaehtoisten tai henkilöstön kokemuksia ja jossa tutkimusta tehdään yhteistyökumppanin kanssa.
  • HelsinkiMission asiakkaita koskeva muu tutkimus. HelsinkiMission asiakkaita koskevassa muussa tutkimuksessa tekijänä on HelsinkiMission henkilökunta tai ulkopuolinen taho. Opinnäytetöihin liittyvät tutkimukset ovat esimerkki tällaisesta muusta tutkimuksesta.

Lisätietoja

Jäikö jokin mietityttämään HelsinkiMission tutkimustoiminnasta? Ota yhteyttä: tutkimukset@helsinkimissio.fi