Saavutettavuusseloste

HelsinkiMissio.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste  

Hyvinvointia ja tasa-arvoa edistävänä järjestönä haluamme tarjota yhdenvertaiset ja kaikille saatavilla olevat digitaaliset palvelut, vaikka laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja EU:n saavutettavuusdirektiivi eivät velvoita meitä toteuttamaan saavutettavaa verkkopalvelua.  

Verkkosivuston saavutettavuus on arvioitu HelsinkiMissiossa. Palvelun saavutettavuutta arvioidaan yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, ja palvelulle tehdään saavutettavuusauditiointi vuoden 2022 aikana. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee HelsinkiMission verkkosivustoa (helsinkimissio.fi). HelsinkiMission alasivustot resonaari.fi, aggredi.fi sekä cecilia.fi uudistetaan loka-marraskuun aikana 2022. Seloste on laadittu 26.8.2022 tilanteen mukaisena.  

Palvelun saavutettavuus  

Verkkosivusto täyttää suurimmalta osin AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Olemme ottaneet AA-tason saavutettavuuskriteerit käyttöön verkkopalvelu-uudistuksessamme elokuussa 2022. Sivujen saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti. 

Sivuston keskeiset saavutettavuuspuutteet on kuvattu alla:  

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia 

  • Videoita emme resurssisyistä tee vielä kuvailutulkattuina, mutta pohdimme tämän toteuttamista tulevaisuudessa. (WGAC 1.2.5)  
  • Sivustollamme saattaa olla vielä vanhoja infografiikoita, joihin liittyvä sisältö ei välttämättä ole tekstimuodossa saatavilla. (WGAC 1.1.1)  
  • Webinaari- ja livelähetystallenteemme eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia kaikilta osin. (WGAC 1.2)  
  • Kaikki PDF-tiedostot eivät ole vielä saavutettavia. Pyrimme jatkossa taittamaan kaikki PDF-tiedostot saavutettavina. (WGAC 1.1.1)  
  • Osa verkkosivujen kuvien päällä olevista teksteistä ei täytä tekstin ja taustan välisen tummuuskontrastin saavutettavuusvaatimuksia (WCAG 1.4.3)
  • Kuvien alt-teksteissä on vielä puutteita ja korjaamme tilanteen mahdollisimman pian. (WCAG 2.0) 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa tai haluatko ottaa yhteyttä?  

Verkkosivustomme ja muiden materiaalimme saavutettavuuteen liittyen voi antaa palautetta osoitteessa helsinkimissio.fi/anna-palautetta. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, ota ensin yhteyttä meihin.   

Saavutettavuuden valvonta  

Jos et saa meiltä vastausta saavutettavuusongelmiin liittyen kahden viikon sisällä tai jos et ole tyytyväinen vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi  
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000