Ansök om en


kompis för


den unga


Känner du en ung som behöver en kompis?

HelsinkiMissions kompisar är pålitliga volontärer som unga kan träffa för gemensamma aktiviteter och samtal varannan vecka.

Yrkespersoners och vårdnadshavares roll i kompisverksamheten

Fundera tillsammans med den unga om kompisverksamheten är en lämplig stödform för hen och om tidpunkten är rätt för att ansöka om en kompis. Var som stöd för den unga under ansökningsprocessen och delta gärna i det första telefonsamtalet mellan den unga och kompisverksamhetens koordinator. Om stödrelationen påbörjas, delta i den första gemensamma träffen tillsammans med den minderårige ungdomen. Vi hoppas kunna kontakta dig om det uppstår svårigheter eller oro angående den unga inom stödrelationen.

Förutsättningar för att ansöka om en kompis

  • Den unga ska själv önska och uppleva att hen behöver en kompis
  • Den unga ska vara motiverad att engagera sig i stödrelationen
  • Den unga talar tillräckligt bra finska, svenska eller engelska för daglig kommunikation
  • Den unga kan självständigt ordna träffar med kompisen och ta sig till träffarna relativt självständigt
  • Den unga befinner sig i en tillräckligt stabil livssituation så att volontära kompisen kan vara till hjälp med sin närvaro
  • Behovet av professionellt stöd för den unga ersätts inte med en volontär kompis

För mer information

Corinna Sundholm

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

09 2312 0227, 043 201 3195

Amanda Leppänen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

043 2013189