Blogg

17.11.2022

Seniorhållplats hjälper att lösa sinnets knutar

Många seniorer väntar ivrigt på att gå i pension och den frihet det innebär. Ett härligt liv, när man kan göra det man själv vill. En tid då solen skiner alla dagar, både ute och i det egna sinnet.

Men är verkligheten så rosenröd?

Frihet ger nya möjligheter men också mer tid att begrunda sin egen livshistoria. Händelser, vändningar, relationer, känslor – sådant som man kanske inte har bearbetat tidigare och som man inte har insett att var av betydelse.

Om en oförklarlig nedstämdhet gör intrång i livet kan kamratstöd eller samtal med en yrkeshjälpare underlätta tillvaron och göra det lättare att förstå sig själv bättre.

Seniorhållplatsens terapeutiska samtalsgrupper och individsamtal har hjälpt personer över 65 i över två decennier. Samtalsgrupper samlas varje vecka i en och en halv timmes tid under 15 tematiskt upplagda träffar. De teman som behandlas i samtalsgrupperna har sammanställts i enlighet med önskemål från seniorer. Alla våra tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

Det är möjligt att delta även på distans i samtalgrupper eller individuella samtal.

Det finns ingen typisk klient, utan var och en har olika bekymmer, sorger och ömma punkter antingen i nuet eller i sitt tidigare liv. I samtalsgruppen kan man bearbeta dem tillsammans med en professionell ledare och gruppens övriga medlemmar. Att dela sina egna erfarenheter och lyssna till andra öppnar nya perspektiv. Överlevnadshistorier ger hopp och förtröstan inför framtiden.

Trots att det inte finns någon typisk klient är ensamhet ett gemensamt tema för många. Det kan man också ta upp i en samtalsgrupp eller med en av våra anställda.

Du behöver inte fundera på livets knutpunkter på egen hand, dem kan vi tänka igenom tillsammans.

Ta kontakt med Seniorhållplatsen så berättar vi mer om olika alternativ.

Du kan ta kontakt via kontaktblanketten på webbplatsen, per e-post seniorhallplats@helsinkimissio.fi eller per telefon på 09 2312 0267 (vi ringer tillbaka). Till Seniorhållplatsen kan man också söka sig om man är över 60 och antingen pensionerad eller arbetslös. Våra tjänster finns på både finska och svenska. Förutom HelsingforsMissions Seniorhållplats kan du söka dig till finskspråkiga Senioripysäkki®-grupper på ungefär 20 olika orter runt om i Finland.

Läs mer

17.11.2022

Saattaisit kiinnostua myös näistä