Aktuellt

28.11.2023

HelsingforsMission – banbrytande socialarbete i redan 140 år

Den 29 november har det gått 140 år sedan HelsingforsMission grundades. Organisationen grundades för att besvara de sociala problem som uppstod i samband med befolkningstillväxten under industrialiseringen. I dag är HelsingforsMissions uppgift att minska ensamhet.

– Vi har en lång historia av att hjälpa människor både under fredstid och i krig. Trots att Finland under årens lopp har blivit en av toppnationerna bland välfärdsländer har behovet av hjälp inte försvunnit. Våra insatser behövs fortfarande och kanske mer än någonsin tidigare på grund av den ökade ensamheten och dess följder, säger HelsingforsMissions verksamhetsledare Tuula Colliander.

Jubileumsåret har firats genom att fortsätta vårt arbete för att minska ensamhet. Coronapandemins efterdyning ökar fortfarande på ensamhet och behovet av hjälp är stort. Bara i år har vi mött unga, vuxna, seniorer och familjer 100 000 gånger, vilket utgör ett rekordantal bemötanden.

Hjälparbetet möjliggörs av hundra medarbetare och tusen volontärer i många olika uppgifter, samt många givare, finansiärer och samarbetsparter.

Lindrat nöd från och med urbaniseringen

HelsingforsMission (fram till år 2005 Helsingfors Stadsmission) inledde verksamheten år 1883 i den stadsdel i Helsingfors som då hade det sämsta ryktet, Rödbergen. Det var ett område som präglades av urbanisering och fattigdom.

Arbetet inleddes av Cecilia Blomqvist (1845–1910), som blev en banbrytare inom finländskt socialarbete. Hon ansvarade till en början så gott som ensam för föreningens verksamhet; hon tog hand om sjuka och delade ut mat till fattiga. Under Blomqvists ledning inrättades det snabbt bland annat en bespisning för fattiga, ett hem för arbetarpojkar, ett daghem för barn och ett skyddshem för tidigare fångar i Rödbergen.

Moderna innovationer för att minska ensamhet

Genom åren har HelsingforsMission utvecklat nya sätt att hjälpa, för att möta de aktuella behoven i samhället. Under vår tid har ensamhet blivit ett alltmer växande samhälleligt problem, och vi på HelsingforsMission arbetar för att hitta lösningar för detta.

Påvisad effektiv hjälp erbjuds bland annat av Krisjouren för unga (1993) genom samtalshjälp utan tröskel, specialgruppers musikinstitut Resonaari (1995), Seniorhållplatsen (2001) genom samtalshjälp, gruppverksamhet och stöd från frivilliga kompisar (2001), Aggredi (2006) som hjälper gatugängmedlemmar, och samtalshjälp mot ensamhet (2017) för vuxna.

HelsingforsMissions arbete fortsätter så länge som ensamhet finns. Verksamheten utvecklas och utvidgas och vi tar innovativt fram nya hjälpmetoder. Sådana är till exempel programmen Work to Belong och School to Belong, som minskar ensamhet i arbetslivet och bland studerande.

Viktiga nedslag i HelsingforsMissions historia kan man bekanta sig med här.

Välkommen till evenemanget Supervoimana kaveruus

På HelsingforsMissions 140-årsjubileum onsdagen 29.11 kl. 9–11 ordnas evenemanget Supervoimana kaveruus på Medborgarinfot. Välkommen med att lyssna på tre dialoger om ensamhet och om den nationella ensamhetsstrategin. Evenemanget ordnas av riksdagens grupp för att minska ensamhet och ostracism i Finland i samarbete med HelsingforsMission. Medborgarinfo (Lilla parlamentet, Arkadiagatan 3, 00101 Helsingfors).

HelsingforsMissions jubileumsinsamling

Födelsedagen till ära önskar HelsingforsMission en gåva som säkerställer verksamheten framöver.

– Den bästa födelsedagsgåvan är ett bidrag som stöder vårt arbete. Vi är väldigt tacksamma för varje donation, liten eller stor. Tack vare bidrag kan vi fortsätta vårt hjälparbete även i framtiden, berättar Tuula Colliander. I samband med jubileet utmanar vi alla att sprida det goda, att bemöta varandra med medkänsla. Det finns en superkraft i ett leende, en hälsning, och en kram.

Du kan delta i jubileumsinsamlingen genom att inrätta en egen insamling på adressen oma.helsinkimissio.fi/participant/juhlavuoden-kerays.

28.11.2023