Nyhet

25.3.2024

Ensamhet genom ungas ögon – den publicerade handboken erbjuder lösningar till växande ensamhet bland unga

Ensamheten har ökat i alla åldersgrupper, men det är de unga som är allra mest utsatta. Den nya handboken för unga erbjuder lösningar mot den ensamhet som unga upplever. I handboken Berättelser om ensamhet betraktas ensamhet från ungas ögon genom deras erfarenheter och känslor.

Ensamhet bland unga är ett växande problem och samtidigt en central faktor i den mer omfattande krisen kring psykisk hälsa bland unga. I HelsingforsMissions School to Belong-enkät upplever 14 procent av de studerande på högstadiet eller andra stadiet ensamhet kontinuerligt, och 42 procent av dem upplever att de inte kan påverka känslan av ensamhet. Långvarig ensamhet är skadlig för både den psykiska och fysiska hälsan.

HelsingforsMissions Berättelser om ensamhet – handbok för unga tar upp självupplevda berättelser om ensamhet samt erbjuder verktyg och lösningar till hantering av ensamhet. Handbokens sju kapitlen erbjuder information i form av text, poesi och bildkonst om avsaknaden av kompisrelationer, emotionell ensamhet, utanförskap samt hur livsförändringar påverkar ensamheten.

– Ensamhet är en ångestladdad känsla om att hamna utanför och avskild från andra. Det är som att vara luft som andra passerar utan att märka. Handboken Berättelser om ensamhet ger synlighet och genomslag åt de ungas upplevelser. Samtidigt förmedlar handboken ett tröstande budskap: det finns hjälp att få mot ensamhet, berättar Heidi Rouhiainen chef för Krisjouren för unga.

Handboken från unga till unga påverkar attityder och omgivningen

Enligt undersökningar är det effektivaste sättet att minska ensamhet att påverka attityder och omgivningen. I olika gemenskaper, till exempel i skolan, är framför allt de personer som inte upplever ensamhet i nyckelposition för att minska ensamhet.

– Att minska ensamhet är inte bara en fråga för enskilda unga som upplever ensamhet, utan en gemensam uppgift för hela gemenskapen. Att uppmärksamma andra genom att hälsa eller säga några vänliga ord samt bjuda med är enkla gärningar i vardagen för att minska ensamhet. Små gärningar har stor påverkan, som den publicerade handboken lyfter fram, säger Rouhiainen.

Handboken Berättelser om ensamhet lämpar sig som material för professionella inom ungdoms- och undervisningssektorn samt som ett verktyg för individuellt arbete bland unga. Handboken har utvecklats som en del av School to Belong-programmet som hjälper läroanstalter i att identifiera och minska ensamhet.

Förutom HelsingforsMissions experter medverkade studerande från gymnasiet Vuosaaren lukio, Kallion lukio och Helsingfors bildkonstgymnasium samt elever från Ekenäs högstadieskola och Brandö gymnasium i skapandet av handboken.

25.3.2024