Nyhet

14.12.2023

”Musik har en unik förmåga att nå in i människans innersta”

Under uppträdandet framförs gamla goda klassiker som Vem kan segla och Vinden drar. Bild: Jani Laukkanen

Musik för alla sinnen-turnén har under flera år spridit glädje och skapat meningsfulla stunder på vård- och serviceenheter runt om i Helsingfors. I spetsen för detta står de fantastiska musikerna Inna Vintturi och Klaus Pennanen som varit med från startgroparna. Inna och Klaus har under hösten 2023 uppträtt på tolv enheter och spridit musikglädje till totalt 194 seniorer.

”Ni fick oss genast med på noterna!” – utbrast publiken efter första låten.

Syftet med turnén är att skapa glädje och gemenskap genom kulturellt välbefinnande. Behoven på de enheter där Vintturi och Pennanen turnerar varierar. För vissa utgör besöket en trevlig stund av gemenskap och sång tillsammans med andra. För andra kan låtarna väcka värdefulla minnen från det förflutna. För en del utgör enheterna det sista vilostället, då musiken kan ge tröst eller en glimt av ljus i svåra livssituationer.

– Jag har haft flera trevliga återföreningar med människor från det förflutna. Svenskfinland är rätt så litet, så det är ofta man träffar på någon gammal bekant. Enheterna är för många ett sista ställe innan de lämnar oss, och jag skulle knappast träffa dem någon annanstans, berättar Pennanen.

Musikens roll för välbefinnande

Sånghäftet underlättar publiken att sjunga med. Bild: Jani Laukkanen

Musik har välgörande effekter och kan lindra depression och erbjuda tröst i olika stunder i livet. När det kommer till äldreomsorg och demenssjukdomar, spelar musik en betydande roll. Studier visar att även människor med avancerad demens kan lära sig nya låtar och få en känsla av igenkänning och delaktighet. Musik kan vara ett redskap i att skapa meningsfulla stunder och lätta på bördan, samtidigt som det ger glädje och välbefinnande.

– Musik har en unik förmåga att nå in i människans innersta. Fast minnet sviktar kan man komma ihåg en låt man hört och sjungit i barndomen eller på skolbänken. En del i publiken sover och reagerar inte på när vi kommer på plats, men då vi börjar spela en låt de känner igen, börjar de småningom klappa eller sjunga med, berättar Pennanen.

”Bravo bravo! Det här lever vi länge på!”, hörs det från publiken.

En klangfull kraft

Inna Vintturi spelar flöjt. Bild: Jani Laukkanen

Musik för alla sinnen är en del av den svenskspråkiga seniorverksamheten och har i redan tio år finansierats av Svenska Kulturfonden. På HelsingforsMission betonar vi vikten av kultur och samhörighet och ser det som en hjärtefråga att skapa utrymmen där seniorer träffas och känner sig som en del av gemenskapen.

Utöver turnén ordnas andra evenemang inom seniorverksamheten. Till exempel firade Allsång på Albertsgatan sitt tioårs jubileum i fjol. Allsången ordnas varje torsdag klockan 13, då festsalen varje vecka fylls med glada deltagare för att sjunga tillsammans. Allsång är ett kraftfullt sätt föra människor samman och skapa gemenskap, kanske även knyta nya vänskaper.

Seniortjänsterna är till för personer över 65 år. Även personer över 60 år som är pensionerade eller arbetslösa kan söka sig till Seniorhållplatsens tjänster. Alla tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

Läs mer om seniortjänsterna här.

14.12.2023