Nyhet

11.10.2023

Ny hjälp mot ensamhet: svenskspråkig samtalshjälp och självhjälpsguide för unga vuxna

Ensamhet är ett växande fenomen bland unga. Då ensamheten blir långvarig påverkas både fysiska och psykiska hälsan. Inom samtalshjälpen för ensamhet får unga i åldern 18–29 år möjlighet att arbeta tillsammans med en yrkeshjälpare på sitt eget modersmål. I samtalshjälpen används en självhjälpsguide som ger tillförlitlig information och övningar för att hantera upplevelser av ensamhet.

Kring 14 % av eleverna på andra stadiet och nästan en fjärdedel av högskolestuderanden upplever ensamhet. Av de unga som upplever ensamhet beskriver 41 % att de inte kan påverka känslan av ensamhet. Ungdomar behöver kunskap och färdigheter för hur de kan minska ensamheten.

Ensamhetsprogrammet omfattar fem samtalsträffar med en yrkeshjälpare samt självständigt arbete med hjälp av självhjälpsguiden mellan träffarna. Självhjälpsguiden kan också användas för självständigt arbete. Programmet grundar sig i forskning, samt teori och metoder inom kognitiv psykoterapi.

– I ensamhetsprogrammet för unga vuxna uppmärksammar vi den enskilda ungas situation för att hitta konkreta lösningar att minska upplevelsen av ensamhet. Att förstå den upplevda ensamheten på ett personligt plan motiverar unga till handling och till att söka sig till sociala bemötanden som är viktiga för dem. Genom ensamhetsprogrammet får nu svenskspråkiga unga vuxna hjälp på sitt modersmål utan tröskel, säger Maria Lähteenmäki, chef för ensamhetsarbete på HelsingforsMission.

Långvarig ensamhet utmärks ofta av självkritiska tankar och negativa uppfattningar om sig själv eller andra. Den efterlängtade känslan av samhörighet kan kännas avlägsen eller till och med omöjlig. Självhjälpsguiden som ingår i ensamhetsprogrammet är till stor hjälp då ensamheten blir långvarig och påverkar vardagslivet. Guiden innehåller information om faktorer som påverkar ensamhet och övningar som hjälper unga att lindra skadliga tankar. I centrum för självhjälpsguiden är vetenskapligt tillförlitliga övningar.

Bekanta dig med självhjälpsguiden.

Boka tid för samtalshjälp med en yrkeshjälpare.

Krisjouren för unga erbjuder

  • Samtals- och krishjälp 1–5 gånger för olika krissituationer, samt problem i par- och nära relationer. På distans eller på plats i HelsingforsMission utrymmen på Albertsgatan 33, Helsingfors.
  • Den unga kan även få stöd av en volontärkompis som förbinder sig till att stödja den unga upp till ett år. Volontären kan erbjuda stöd i frågor kring självständighet, relations-, vänskaps- och familjefrågor samt funderingar kring sexualitet och könsidentitet.
  • I Jag räcker till-grupperna lär unga självmedkänsla genom diskussioner och övningar i grupp.
  • Krisjourens tjänster är till för unga i åldern 12–29 år och är tillgängliga på svenska, finska och engelska.


11.10.2023