Nyhet

6.6.2023

Krisjouren för unga 30 år – effektiv hjälp till unga på tre språk

Ryhmä nuoria istumassa ja juttelemassa koripallokentän laidalla.

År 1993 grundades Krisjouren för unga för att förebygga självmord bland ungdomar. Med tiden har tyngdpunkten i arbetet förändrats. I dag är avsikten att minska ensamhet, öka och upprätthålla välbefinnande samt stärka delaktighet. Hjälp finns att få på riksnivå och på tre språk – finska, svenska och engelska.

Det finns fortfarande ett enormt behov av den hjälp med låg tröskel som Krisjouren för unga erbjuder. Ensamhet är ett växande fenomen bland unga och situationen förvärrades på grund av restriktionerna under pandemin. HelsingforsMissions enkät visar att var fjärde ung person upplever att de inte har en enda nära vän eller någon grupp som de upplever att de hör till. Utdragen ensamhet försvagar både den fysiska och den psykiska hälsan.

– Världen omkring oss har på senare tid varit en utmaning i synnerhet för ungas välbefinnande och frihet att växa upp. Globala kriser som coronapandemin, klimatförändringar och kriget har orsakat oro över framtiden och försämrat ungas välbefinnande. Krisjouren för unga erbjuder professionell samtalshjälp med låg tröskel och sällskap av en frivillig stödperson när den unga kämpar ensam med svåra känslor, säger Krisjourens chef Heidi Rouhiainen.

Insatser som verkligen hjälper unga

För närvarande är de offentliga mentalvårdstjänsterna för unga under stor press och det är svårt att få tillgång till vård. Förebyggande arbete minskar risken för att problem blir utdragna och utvecklas till sjukdomar som kräver vård.

Hur effektivt det arbete som Krisjouren för unga gör har utretts genom en SROI-utvärdering (Social Return On Investment) i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering. Det visade sig att varje euro som investeras i att hjälpa unga betalar sig fördubblat tillbaka i form av samhällelig nytta redan under samma år.

– Även ur ett ekonomiskt perspektiv lönar det sig att satsa på förebyggande insatser för att hjälpa ungas uppväxt och utveckling och minska mänskligt lidande. Jag skulle beskriva stöd till förebyggande tjänster för unga som en etisk och klok investering, säger Rouhiainen.

Krisjouren för unga hjälper unga i ålder 1229 år

Krisjouren för unga har redan i flera års tid erbjudit unga en plats där de i lugn och ro kan fundera på sitt liv tillsammans med en trygg vuxen. Samtals- och krishjälp samt stödpersonsverksamhet erbjuds också som ett led i HelsingforsMissions School to Belong-program. Programmet hjälper att identifiera och minska ensamheten bland ungdomar i skolvärlden. Nästa läsår deltar över 100 skolor runt om i Finland i programmet. År 2022 hade vi 24 564 kontakter med unga inom våra tjänster.

Samtalshjälp

  • Individuell samtalshjälp i olika krissituationer, mot ensamhet och i samband med problem i par- och närrelationer (1–5 träffar)
  • På distans eller på plats på Albertsgatan 33, Helsingfors

Stödpersonsverksamhet

  • Lokala stödpersoner för 12–29-åringar i huvudstadsregionen
  • Stödpersoner på distans för 15–29-åringar oberoende av ort

Mer information:

Chef för Krisjouren för unga Heidi Rouhiainen 045 855 0962, heidi.rouhiainen@helsinkimissio.fi

6.6.2023