Albertinkatu 33
Perheet

Vertaistukiryhmä vanhemmille

ke
02.11.2022
klo

In English below

Albertin olohuoneella alkaa vertaistukeen perustuva keskustelupiiri vanhemmille, mihin etsimme nyt halukkaita osallistujia. Ryhmään ovat tervetulleita myös kansainväliset vanhemmat. Mikäli piiriin löytyy kansainvälisiä vanhempia, ryhmässä keskustellaan englanniksi. Ryhmässä kokoontuvat vanhemmat ilman lapsia.

Ryhmässä yhdistetään fasilitoituta ja ohjattua keskustelua, mindfulness- , keho- ja itsetuntemusharjoituksiin. Piirin ideana on luoda vanhemmalle hengähdyshetki oman itsen äärelle ja mahdollisuus kuulluksi tulemiselle omana itsenään vanhemmuuden haasteiden ja ilojen keskellä. Jokaisella kerralla tehdään ensin maadoittavaa meditaatioharjoitus, jonka jälkeen ryhmänvetäjä alustaa aiheen. Alustuksen jälkeen osallistujat saavat jakaa omia kokemuksiaan. Piirin lopuksi pidetään vielä energiaa puhdistava ja keskittävä meditatiivinen harjoitus tai loppurentoutus. Osallistujat saattavat saada mukaansa myös kysymyksiä myöhemmin reflektoitavaksi.

Ryhmänvetäjänä toimii Noora Laine-Müller. Noora on koulutukseltaan jooga- ja meditaatio-ohjaaja ja energiavalmentaja, ja hänellä on vuosien tausta expat-äitinä. Piiri on vertaistukea, jossa Noora toimii aiheeseen johdattelevana ja tilaisuudesta huolehtivana ohjaajana. Piirissä ei pyritä parantamaan, korjaamaan tai valmentamaan ketään, eikä se ole tarkoitettu terapian korvikkeeksi. Jokainen osallistuja vastaa itse omasta kokemuksestaan, myös mahdollisesti triggeröityessään muiden mielipiteistä. Tilaisuudessa ylläpidetään hyväksyvää, ystävällistä ja ratkaisukeskeistä ilmapiiriä, johon jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on. Jokaiselle halukkaalle annetaan tila jakaa, ja heille, jotka niin toivovat, annetaan tila vain kuunnella. Piirissä käytävät asiat ovat luottamuksellisia eikä niitä tule levittää piirin ulkopuolelle. Piirin toimivuus perustuu tälle luottamukselle.

Keskustelupiirin toteutus pähkinänkuoressa:

 • Paikka: Albertinkatu 33, A-rakennus, Kammari-tila
 • Keskustelupiirin kesto on n. 90 min
 • Ryhmä kokoontuu keskiviikkoaamuisin klo 10-11.30. 
 • Sisältää keskustelu-, meditaatio- ja erilaisia itsetuntemusharjoituksia.
 • Piiriin otetaan noin 10 osallistujaa per kerta.
 • Ryhmä on maksuton
 • Voit osallistua yhteen tai useampaan tapaamiskertaan

Ryhmän kokoontumispäivät ja kokoontumiskertojen teemat:

2.11.                   Minä olen riittävä –  itsemyötätunto vanhemmuudessa
9.11.                   Oma jaksaminen lapsiperhearjen keskellä
16.11.                 Yksinäisyyden kokemus vanhemmuudessa
23.11.                 Vaikeiden tunteiden hallinta ja hyväksyminen arjen pyörteissä
30.11.                 Erilaiset vanhempiroolit
7.12.                   Ilo ja huumori vanhemmuuden voimavarana
14.12.                 Elämä on peilikuva – omien kokemusten heijastuminen toimintaan vanhempana

Lisätietoja:

Olavi Karvonen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

09 2312 0245, 044 291 8627

A discussion circle for parents

A discussion circle for parents based on peer support is starting in Albert’s living room, for which we are now looking for willing participants. International parents are also welcome in the group. The group is held in English, if there are international parents among the participants. The group gathers parents without children.

The group combines facilitated and guided discussion as well as mindfulness and self-awareness exercises. The idea of each session is to create a moment to relax for parents and an opportunity to be heard as themselves amid the challenges and joys of parenting. Each time, a grounding meditation exercise is done first, after which the group leader introduces the topic. After the introduction, the participants get to share their own experiences. At the end of each session, there is a meditative exercise or final relaxation that cleanses and concentrates energy.

The group leader is Noora Laine-Müller. Noora is a yoga and meditation instructor and energy coach by training, and she has years of experience as an expat mother. At the core of this group is peer support, where Noora acts as an instructor who introduces the topic and takes care of each session and the atmosphere. The group does not seek to cure, fix or coach anyone, and it is not intended as a substitute for therapy. Each participant is responsible for their own experience, even if they get possibly triggered by the opinions of others. An accepting, friendly, and solution-oriented atmosphere is maintained at every event, where everyone is welcome exactly as they are. Everyone who wants to, is given a space to share, and those who so wish are given a space to just listen. Matters in these sessions are confidential and should not be disseminated outside. The functioning of the group is based on this trust.

Implementation of the discussion circle in a nutshell:

 • Place: Albertinkatu 33, A building, Kammari building
 • The duration of the discussion circle is approx. 90 min
 • The group meets on Wednesday mornings at 10–11:30.
 • Includes conversation, meditation and various self-awareness exercises.
 • Each session has a limit of 10 participants at a time and you have to sign up for a session beforehand 
 • The group is free of charge
 • You can participate in one or more meetings

Group meeting dates and meeting themes:

 • 2.11. I am enough – self-compassion in parenting
 • 9.11. Parent´own coping in the middle of family life with children
 • 16.11. The experience of loneliness in parenthood
 • 23.11. Managing and accepting difficult emotions in the whirlwind of everyday life
 • 30.11. Different parental roles
 • 7.12. Joy and humor as a parenting resource
 • 14.12. Life is a mirror image – how one’s own life experiences shows in parenthood

More information:

Olavi Karvonen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

09 2312 0245, 044 291 8627