Blogi

Tuula Colliander

18.4.2024

Ennaltaehkäisevän työn merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille ei näy rahoitusratkaisuissa

HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander

Hallituksen kehysriihen tuloksena sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia leikataan jo ensi vuodesta alkaen ja 30 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävistä avustuksista vastaavan STEAn rahoituskokonaisuus siirtyi vuoden 2024 alussa osaksi valtion budjettia. Kaikkiaan sote-järjestöjen rahoitusta leikataan tämän hetken tietojen mukaan 130 miljoonalla eurolla vuosina 2025–2027.

Valtaosa kolmannen sektorin tuottamista palveluista on ennaltaehkäiseviä, ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta tukevia. Järjestöjen toiminta ja palvelut vähentävät julkisiin palveluihin kohdistuvaa tarvetta ja painetta ja paikkaavat niitä tärkeitä apu- ja tukimuotoja, joita julkisilla palveluilla ei voida tuottaa. Leikkausten myötä mahdollisuus tarjota palveluita ja osallistavaa toimintaa heikkenee merkittävästi, mikä lisää painetta ja kustannuksia julkisiin palveluihin.

HelsinkiMission rahoituskokonaisuudessa julkisen rahoituksen osuus on tärkeä. Rahoituksen supistuessa on selvää, että myös HelsinkiMission mahdollisuudet tarjota palveluita ja toimintaa nykyisessä mittakaavassa ovat vakavasti uhattuna. Kehitämme jatkuvasti omaa varainhankintaamme ja jokainen lahjoitus työmme mahdollistamiseksi on entistä tärkeämpi. Kilpailu lahjoittajista tulee kiihtymään ja järjestöt tarvitsevat nykyistä enemmän varainhankinnan osaamista ja resurssia. Budjettiriihen päätökset ja uusi tilanne, jossa sosiaali- ja terveysjärjestöt pääsääntöisesti jätettiin lahjoitusten verovähennysoikeuden ulkopuolelle siihen oikeutettujen tahojen joukkoa laajennettaessa, on käsittämätön ja epäreilu.

Teemme työtä, jotta kukaan ei jäisi yksin. Tarjoamme matalan kynnyksen apua ja tukea sekä mahdollisuutta osallistua monipuoliseen toimintaan. Tiedämme, että jatkuva yksinäisyys sairastuttaa niin mieltä kuin kehoa ja on siksi vakava terveydellinen riski ja aina vakava inhimillinen kokemus. Vuonna 2023 HelsinkiMission toiminnassa ja palveluissa kohdattiin nuoria, aikuisia lapsiperheitä, senioreita yli 130 000 kertaa ammattilaisten ja yli 1000 vapaaehtoisen voimin.

Toimintamme on todennetusti lisännyt ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähentänyt yksinäisyyttä. Erityisesti pitkäkestoisen yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet hälyttävästi nuorilla ja vanhuksilla, joka näkyy työssämme päivittäin. HelsinkiMission toiminnalle ja palveluille on kasvava tarve, johon pyrimme vastaamaan tehokkaasti ja vaikuttavasti, toimintaamme jatkuvasti kehittäen yhteistyössä hyvinvointialueitten, kaupungin ja muiden järjestöjen ja toimijoitten kanssa.

HelsinkiMissio toimii ketterästi ja tuottaa hyvinvointia kustannustehokkaasti. On laskettu, että vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuottaa itsensä takaisin kuusinkertaisesti yhteisenä hyvänä. Järjestöt kutsuvat ihmisiä mukaan osallistavaan toimintaan tuottaen myös hyvinvointia, jota ei voi rahassa mitata. SROI-analyysin avulla on arvioitu, että esimerkiksi HelsinkiMission nuorten palveluihin sijoitettu euro tuottaa itsensä takaisin jo samana vuonna, jolloin parhaimmillaan yhteiskunnalliset hyödyt ovat kaksinkertaistuneet.

Tästä on lyhytnäköistä leikata, kun tavoite on kestävä huominen.

Tuula Colliander, HelsinkiMission toiminnanjohtaja

Tuula Colliander

18.4.2024