Ajankohtaista

Tuuli Albekoglu, yksinäisyystyön asiantuntija

5.7.2022

Pandemiarajoitusten purkautuessa, kun yhteiskunta yrittää taas saavuttaa jotain, mikä näyttäisi edes hieman normaalimmalta kuin viimeiset vuodet, moni havahtuu katsomaan elämäänsä. Miettimään, mitä tässä oikein tapahtui sillä aikaa, kun yritin vain selvitä? Jos elämässä on samanaikaisesti tapahtunut tärkeitä käännekohtia, voi muutoksien syitä olla vaikea eritellä.

Korkeakouluissa havahdutaan nyt pitkittyneeseen yksinäisyyteen

Korkeakouluopiskelijoista joka neljäs kokee kalvavaa yksinäisyyttä. Korona-aikana tilanne on pahentunut entisestään. Opiskelijoiden motivaatio, jaksaminen ja tulevaisuudenusko ovat heikentyneet, mikä on vaikuttanut myös opintojen sujuvuuteen. Yksinäisyys vaikuttaa myös hyvinvointiin ja terveyteen tavalla, jolla voi olla kauaskantoiset vaikutukset niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin.

Apua etsiessä yksinäisyydestä on vaikea, ellei jopa mahdotonta puhua, sillä sanaa ei löydy sosiaali- ja terveydenhuollon termistöstä. Yksinäisyys ei ole häiriö, vaan se on tunnetila ja kokemus, johon kaivataan helpotusta. Yksinäisyyttä ei diagnosoida, sitä ei lääkitä eikä siitä raitistuta. Liian usein, yksinäisyyttä kokeva joutuu odottamaan, kunnes muu terveys kärsii, ennen kuin saa minkäänlaista apua. Siinä vaiheessa yksinäisyys on usein jo itseään ylläpitävä olotila. Vaikka yksinäisyyden aiheuttamia fyysisiä tai mielenterveydellisiä haasteita hoidettaisiin, voi hiljainen ja sanalla mainitsematon vaiva jarruttaa edistystä. Jos hoidetaan vain oireita, ei ongelma katoa.

Yksinäisyyden vähentämiseen tarvitaan uusia keinoja

Sosiaalisten tilanteiden mahdollistaminen ja yhteisöllisyyden luominen ovat hyviä keinoja ennaltaehkäistä ja vähentää yksinäisyyttä korkeakouluissa. Yhteisöllisyys onkin kuulunut perinteisesti opiskelijaelämään. Yhteiset tapahtumat ja tekemiset säilyvät usein kirkkaina muistoissa vielä vuosia valmistumisen jälkeen. Pandemian takia yhteisöllisyyden kokemukset ovat kuitenkin olleet katkonaisia tai jääneet pois kokonaan. Yksinäisyys on päässyt pahenemaan ja siihen on jääty jumiin.

Vakavaa yksinäisyyttä kokevalle alkaa muodostua ajatusvääristymiä, tulkintoja itsestä ja muista vääränlaisina. Tulkinnat ylläpitävät ja syventävät yksinäisyyttä salakavalasti, muistuttaen miksi muita ei kannata lähestyä, miksei toiseen voi luottaa ja mitä toinen todella tarkoitti sanomallaan. Kun uuteen tilanteeseen saapuu korvaan kuiskuttava tulkinta mukanaan, on lopputulos usein vetäytyminen ja yhä vahvempi tulkinta siitä, ettei yksinäisyydestä löydy tietä ulos.

Olemme yhteiskuntana tottuneet vähentämään yksinäisyyttä ohjaamalla sitä kokevia muiden ihmisten pariin. Mitä siis voimme tehdä niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla sosiaalisiin tilanteisiin osallistuminen voi jopa pahentaa oloa? Nykyisessä tilanteessa korkeakoulut tarvitsevat uusia keinoja vanhojen rinnalle, auttaakseen myös heitä, joiden tilanne tuntuu lähes toivottomalta.

HelsinkiMission yksinäisyystyön mallista apua korkeakouluihin

HelsinkiMissiossa olemme yhdessä yksinäisyyttä kokevien kanssa kehittäneet yksilöllisen avun pitkittyneeseen yksinäisyyteen. Menetelmä on kehitetty tutkimusohjaisesti ja perustuu yksinäisyyttä ylläpitävän juurisyyn ratkaisemiseen. Tunnistamalla oman mielen tulkinnat niihin voi löytää uusia näkökulmia, jotka mahdollistavat yhteyden syntymisen muihin ja sosiaalisten suhteiden syventymisen.

Lisäämme myös tietoa yksinäisyysilmiöstä ja työkaluista yksinäisyyden vähentämiseen ammattilaisille suunnattujen koulutusten avulla. Olemme käynnistäneet Nyytin, YTHS:n ja muiden korkeakoulujen hyvinvointitoimijoiden kanssa monivuotisen yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota kunkin opiskelijan tarpeisiin sopivaa yksilö- ja ryhmämuotoista apua. 

Opiskelijoiden hyvinvointi vaikuttaa pitkällä tähtäimellä koko yhteiskuntaan. Vaikka pandemia on kurittanut opiskelijayhteisöjä ennennäkemättömällä tavalla, ei ole liian myöhäistä korjata sen vaikutuksia. Yksinäisyyteen löytyy apua. Yhdessä voimme tuoda tätä toivoa takaisin korkeakoululuihin.

Lisätietoja:

Tuuli Albekoglu

Yksinäisyystyön asiantuntija

Maria Lähteenmäki

Yksinäisyystyön päällikkö

Hankkeen nettisivut: nyyti.fi/hankkeet/yksinaisyystyo-korkeakouluissa-hanke

Korkeakouluopiskelija – varaa aika korkeakouluopiskelijoiden etävastaanottoon täältä: vello.fi/helsinkimissio/yksinaisyystyo

Tuuli Albekoglu, yksinäisyystyön asiantuntija

5.7.2022