Seniorit

LEA TAIVALSAARI

Lukuaika:

2min

22.12.2017

Aina on toivoa

– Senioripysäkin terapeuttisessa keskusteluryhmässä voi löytää tien riittävän hyvää loppuelämää varten, psykoterapeutti Sari Eskelin sanoo. Ryhmät ovat levinneet Helsingistä jo 30 paikkakunnalle.

– Etsimme yhdessä elämän tarkoituksellisuutta, psykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja ja Senioripysäkin ryhmänohjaaja Sari Eskelin kuvaa.

Istumme huoneessa, jossa HelsinkiMisssion Senioripysäkki-ryhmät kokoontuvat viikoittain. Tuolit on aseteltu ympyrän muotoon, pöytä puuttuu, seinien vierustaa kiertää muutama vaalea valaisin. Kahdeksan hengen kokoontumisissa ei kahvitella vaan keskustellaan asioista pintaa syvemmältä.

– Ikääntyminen on yksi kehityskriisi, jossa integroidaan elettyä elämää sisäistäen mennyt aika tähän hetkeen, Eskelin kiteyttää keskusteluryhmän tausta-ajatuksen.

Mukaan haetaan haastattelun kautta, jossa hakija voi ryhmän ohjaajan kanssa punnita, olisiko ryhmästä hänelle hyötyä.

Yli kuusikymppisille tarkoitetuissa ryhmissä pyritään ehkäisemään ja vähentämään ikääntyvien kokemaa yksinäisyyttä ja masennusta. Toiminta on vuodesta 2006 levinnyt myös muualle maahan.

Terapeuttinen ryhmäprosessi ei ole harrastus vaan henkistä työtä, joskus rankkaakin. Mukana on menneisyys, tämä hetki, tulevaisuus, ihmissuhteet – mitä kaikkea mielessä liikkuu?

Alussa voi pelottaa, mutta luottamuksen syntyessä herää myös halu puhua.

Ja kun ihmisten välisistä suhteista puhutaan, mieleen nousee vaikeina pidettyjä, monesti vaiettuja tai tukahdutettujakin asioita: vihaa, syyllisyyttä, varhain syntynyttä häpeää.

– Ihminen tarvitsee vuorovaikutusta ja läsnäoloa, jotta elämän varjopuoli pysyisi hallinnassa.

Vuosien kuluessa ryhmistä on tullut eri tavoin sanoitettua kiitosta. Saan olla sellainen kuin olen. Olen viimein voinut käsitellä asioita, joita en ole voinut puhua läheistenikään kanssa.

ETTEI MENNEISYYS ENÄÄ VANGITSE

Suhde vanhuuteen määrittyy eletyn elämän ja vuorovaikutussuhteiden kautta.

– Toiset ihmiset ovat keskeisessä osassa. He vaikuttavat mielemme sisältöön ja kokemukseemme itsestä. Senioripysäkki-ryhmä toimii peilinä.

– Omille kokemuksille ja menneelle löytyy uusi merkitys. Menneisyys ei vangitse kuten se on voinut aikaisemmin tehdä.

Monelle on uutta, kun rohkenee kohdata myös kielteisiä asioita, elämään kuuluvan kivun.

– On lupa rämpiä murheissa ja vaikeissa asioissa.

Ei voi muuttaa jo tapahtuneita asioita, mutta siihen voi vaikuttaa, miten niiden kanssa tulee toimeen. On yksi punainen lanka.

Eskelin kannustaa prosessin edetessä näin: Aina on toivoa. Ei ole mitään hätää, aikaa on. Voi palata jo aiemmin esillä olleeseen asiaan. Mikäli joku asia vaivaa, siihen on syytä palata, koska jotakin tärkeää voi olla käsittelemättä.

Senioripysäkki-ryhmissä on tilaisuus puhua myös kaikista arjen selviytymisen kysymyksistä, taloushuolista terveyteen ja ihmissuhteisiin, kestoaiheeseen.

Fyysinen kunto ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttavat oleellisesti vanhenevan ihmisen elämään.

– Mutta yksilöllisesti.

Joku saattaa olla fyysisesti vielä hyvässä kunnossa, mutta on henkisesti rikki. Vastaavasti heikommassa fyysisessä kunnossa oleva voi suhtautua tulevaan uteliaasti ja toiveikkaasti.

Yksinäisyyskin on subjektiivinen asia. Yksin asuva ei välttämättä koe yksinäisyyttä, jos on valinnut osansa ja hänellä on ihmissuhteita. Parisuhteessa elävä voi puolestaan kärsiä emotionaalisesta yksinäisyydestä, jos kokee, ettei tule nähdyksi tai kuulluksi.

Ryhmissä ihmetellään yhdessä

Ryhmänohjaaja ei jaa perinteisessä mielessä neuvoja ja ohjeita Senioripysäkillä.

– Keskustelu on yhdessä ihmettelyä ja pohdiskelua, ei vastauksien etsimistä ja löytämistä.

Se tarkoittaa, että asioita mietitään yhdessä, jokainen saa sanoa sanansa tai olla sanomatta.

Ryhmä antaa mahdollisuuden kehittää vuorovaikutustaitoja ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Yksi saa äänen itselleen ja toinen harjaantuu kuuntelemisen taidossa. Joku havahtuu korjaamaan opittuja haitallisia toimintamallejaan.

Kokoontumisten tärkeydestä jäsenilleen kertovat vähäiset poissaolokerrat. Jotkut jatkavat tapaamisia vielä keskenään, kun määrämittainen työskentely Senioripysäkillä on päättynyt.

– Kaikki hyötyvät, joku enemmän, toinen vähemmän, mutta Senioripysäkin keskusteluryhmä voi olla alku johonkin, Sari Eskelin kuvaa.

HelsinkiMission Senioripysäkki tarjoaa yli 60-vuotiaille ammattilaisen ohjaamia terapeuttisia keskusteluryhmiä sekä seksuaaliterapeutin apua. Lue lisää: helsinkimissio.fi/senioripysakki

LEA TAIVALSAARI

22.12.2017