Work to Belong

Senni Loikala

17.8.2023

Yhdessä työelämän yksinäisyyttä vastaan

Tuula Colliander kehottaa huomaamaan erityisesti nuoret työntekijät, sillä he ovat kaikkein yksinäisimpiä työyhteisöissä. KUVA: Jani Laukkanen

Joka neljäs suomalainen kokee yksinäisyyttä työelämässä. HelsinkiMission Work to Belong -ohjelman tavoitteena on, että jokainen tulee kohdatuksi työyhteisössään.

− Suuri osa ihmisistä kokee tahtomattaan yksinäisyyttä työelämässä ja joka kymmenennellä nämä kokemukset ovat pitkäaikaisia. Viime vuonna toteuttamastamme Työelämän yksinäisyys -barometrista saimme tietoa huolestuttavasta tilanteesta, kertoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Pitkään jatkuneella yksinäisyydellä on vakavia vaikutuksia ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Sillä on yhteys esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin ja mielenterveysongelmiin, ja haittavaikutukset vastaavat 15 savuketta päivässä.

− On ensiarvoisen tärkeää etsiä keinoja yksinäisyyden vähentämiseksi työelämässä, jotta voimme paremmin työntekijöinä ja työyhteisöinä. Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi heijastuvat luonnollisesti esimerkiksi myös tuottavuuteen ja sairauspoissaolojen määrään.

Work to Belong -ohjelma vähentää yksinäisyyttä työyhteisöissä

HelsinkiMission kehittämä ohjelma auttaa ratkomaan suunnitelmallisesti työyhteisöissä koettavaa yksinäisyyttä. Tärkeään tavoitteeseen sitoutuneet yritykset saavat Work to Belong -sertifikaatin.

− Yksinäisyys luo tietynlaisen kehän ajatteluun. Ihmisen kokema musertava tunne siitä, ettei hän tule nähdyksi ja kuulluksi, ruokkii lisää kielteisiä tunteita. Työskentelymme avulla haemme ulostuloa tällaisesta haitallisesta ajattelumallista.

Yritysten lähtötilanne selvitetään kyselyllä, ja saatujen tulosten pohjalta luodaan yhdessä yrityskohtainen yksinäisyysstrategia.

− Tarjoamme asiantuntemuksemme ja kehittämämme työkalut yritysten käyttöön. Olemme yksi johtavista yksinäisyystyön asiantuntijaorganisaatioista ja toimimme työyhteisöille matkakumppanina yksinäisyyden vähentämisessä, Tuula Colliander sanoo.

Ratkaisuja etsitään yhteistuumin

Ohjelman edetessä yrityksissä suunnitellaan, miten yhteisöllisyyttä aletaan rakentamaan ja vahvistamaan. Yksinäisyyden vähentämisestä tulee koko työyhteisön yhteinen asia.

− Työyhteisöissä päätetään, millaisiin yhteisiin lupauksiin sitoudutaan. Ratkaisut ovat usein helppoja ja mukavia lähtien vaikkapa siitä, että jokaista tervehditään tavatessa.

Työelämän yksinäisyys koskettaa kaikenkokoisia yrityksiä kaikilla aloilla. HelsinkiMission tekemän barometrin mukaan kaikkein yksinäisimpiä olivat kuitenkin alle kolmekymppiset.

− He ovat ehkä aloittaneet työssä aikana, jolloin sosiaalinen kanssakäyminen on ollut vähäistä koronapandemian takia ja etä- ja hybridityöskentelyn lisäännyttyä.

− Työnantajien tulisi tehdä hartiavoimin töitä, että myös jokainen uusi nuori työntekijä tuntisi itsensä tervetulleeksi ja huomatuksi työyhteisössään.

Monipuolisia vaihtoehtoja yhteistyöhön

HelsinkiMissiolla arvostetaan suuresti yhteistyötä yritysten kanssa. Työaikana tehtävä vapaaehtoistyö, erilaiset kumppanuudet järjestön hankkeissa ja ohjelmissa sekä yrityslahjoitukset ovat esimerkkejä tavoista tukea yksinäisyystyötä. Monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia kehitetään yhdessä yritysten kanssa.

− On ilahduttavaa huomata, että yritykset kokevat sosiaalisen vastuun eteen tehtävän työn yhä merkityksellisemmäksi. HelsinkiMissiolla tuomme vaihtoehtoja ja ratkaisuja tähän, sillä koemme olevamme samalla puolella ja haluamme yhdessä tehdä ihmisten elämästä ja hyvinvoinnista parempaa.

HelsinkiMission Work to Belong -ohjelma

Work to Belong -sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka sitoutuvat vähentämään ja ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä omassa työyhteisössään. Yksinäisyyden vähentämiseksi yritys saa käyttöönsä:

  • Henkilöstön yksinäisyyskyselyn ja analyysin
  • Strategiatyökalun yksinäisyyden vähentämiseksi
  • Räätälöidyt koulutukset
  • Materiaalipankin
  • Minä riitän -työpajat
  • Yksilöllisen tuen yksinäisyyttä kokevalle

Tervetuloa rakentamaan työkulttuuria, jossa kukaan ei jää yksin.

Senni Loikala

17.8.2023